Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023

(Mặt trận) - Ngày 19/4, tại tỉnh Quảng Ngãi, Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2023. Hội nghị nhằm thảo luận, thống nhất dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động, Kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế và xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2023. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung: Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Giai Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Theo Hướng dẫn số 100/HD-MTTW-BTT ngày 29/3/2023 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Tổ chức hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận” và Thông báo số 273/TB-MTTW-BTT ngày 04/4/2023 về phân công thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua, có hai Cụm thi đua được sát nhập đó là Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung và Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nam Bộ. Theo đó, từ 10 Cụm thi đua, hiện nay, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn 8 Cụm thi đua.

Một điểm mới nữa cũng theo Hướng dẫn số 100 là bắt đầu từ năm 2023, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyền chủ động cho các cụm thi đua trong xây dựng, ban hành quy định, kế hoạch, chương trình hoạt động, chủ trì xây dựng Nội dung giao ước thi đua, tiêu chí đánh giá thi đua và bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cụm.

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ

Ông Võ Thanh An, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Thanh An, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, Hội nghị nhằm triển khai Kế hoạch Tổ chức hoạt động Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, học tập kinh nghiệm, thế mạnh của từng tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng thành viên trong Cụm nhằm giới thiệu, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, điển hình tiên tiến, tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên trong Cụm. Từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vậng động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của mỗi địa phương.

Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua cần căn cứ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tổ chức phát động thi đua sát với tình hình thực tế của đơn vị và triển khai hiệu quả các nội dung thi đua; tham gia đầy đủ và đúng thành phần các hoạt động của Cụm thi đua, gửi báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định; tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của Cụm thi đua để trao đổi kinh nghiệm một số mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, phong trào thi đua và bình chọn suy tôn đơn vị có thành tích xuất sắc, đề nghị khen thưởng theo quy định;…

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thành viên trong Cụm thi đua đã cùng thảo luận vào dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động; Kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế và xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2023.

Triển khai các phong trào thi đua phù hợp với thực tế của địa phương

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các thành viên trong Cụm thi đua khi đã đưa ra những ý kiến xác đáng, mang tính thực tiễn cao nhằm phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm nhằm cụ thể hóa, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương trong cụm.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, Nhân dân và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022; đồng thời cũng chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã được nhận cờ xuất sắc toàn diện, cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2022. Những kết quả này sẽ là tiền đề để tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và MTTQ các cấp trong Cụm thi đua tiếp tục giành thắng lợi trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản dự thảo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng nội dung giao ước thi đua của Cụm thi đua cơ bản đã bám sát vào 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận trong năm 2023. Tuy nhiên, Kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua cần đề ra những nội dung thi đua sao cho thực chất, có nội dung hành động cụ thể; có những giải pháp, hiến kế và lựa chọn nội dung thi đua sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị trong Cụm, đảm bảo công tác thi đua thực sự hiệu quả, thực chất góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch trọng tâm công tác của các đơn vị trong Cụm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, năm 2023, trước tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, từ đó tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh của mỗi địa phương.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, năm 2023 cũng là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam; đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, đây là năm về đích, có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và là năm chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, do vậy cả hệ thống Mặt trận trong toàn quốc cần phải quyết tâm cao độ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa 10 tỉnh trong Cụm

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua cần tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền thông qua các sản phẩm truyền thông hiện đại, tăng tính hấp dẫn, tính sinh động của tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền. Tận dụng tối đa thế mạnh của mạng xã hội, zalo, fanpage facebook, kết nối hệ thống vận hành fanpage để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền trong toàn hệ thống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, môi trường số hóa trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động; hướng đến các hội nghị, cuộc họp không sử dụng giấy in trong thời gian tới.

Cùng với đó cần chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và chương trình an sinh xã hội. Trong đó coi trọng việc phát hiện, lựa chọn những mô hình, phong trào điển hình, tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội để các đơn vị trong cụm học tập, nhân rộng.

“Tại Hội nghị sơ kết Cụm thi đua vào tháng 7/2023, mỗi thành viên trong cụm thi đua cần lựa chọn các mô hình hiệu quả của địa phương mình để trao đổi, phổ biến kinh nghiệm tại Hội nghị để tiếp tục nhân rộng những mô hình này tại các địa phương”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị 10 tỉnh trong Cụm cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư. Thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp tình hình các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, giới trí thức đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

Trước thềm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm thi đua cần chủ động chuẩn bị nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, coi trọng chất lượng, chú trọng đến điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, lựa chọn nhân sự thật sự tiêu biểu, có khả năng cống hiến và nhất là tham gia tích cực các hoạt động chung của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; đảm bảo đủ cơ cấu theo độ tuổi, thành phần.

Đồng thời cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam. Rà soát, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, cải thiện cơ chế, bảo đảm điều kiện cho hoạt động của MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm triển khai Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); là năm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc" vào dịp 11/6/2023 (11/6/1948 - 11/6/2023); là năm triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và cũng là năm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi tỉnh cần lựa chọn đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết những việc khó, việc mới, việc trọng tâm của địa phương.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2023.

Quang cảnh mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Quyền Chủ tịch nước, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tại núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dâng hoa tưởng niệmcụ Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Quyền Chủ tịch nước, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Namtại núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

* Trước đó, nhân dịp Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023, sáng 19/4, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghị đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Quyền Chủ tịch nước, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tại núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876, tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên phước, tỉnh Quảng Nam. Từ nhỏ Cụ nổi tiếng là người văn hay chữ tốt. Năm 1900, Cụ thi Hương và đậu Giải nguyên. Năm 1904, Cụ đỗ đầu kỳ thi Hội (tiến sỹ) nhưng không ra làm quan mà chọn con đường hoạt động yêu nước.

Sau khi cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Cụ Huỳnh tham gia vào chính phủ cách mạng lâm thời và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đặc biệt, vào tháng 6/1946 (khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Cộng hòa Pháp), Cụ được tin cậy giao giữ chức Quyền Chủ tịch nước và cũng chính trong thời gian này Cụ còn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt). Nay là MTTQ Việt Nam.

Cuối năm 1946, Cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung và đến Quảng Ngãi làm việc tại Trụ sở Ủy ban kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ. Tại đây, Cụ đã lâm bệnh nặng và mất ngày 21/4/1947. Theo tâm nguyện của Cụ, Nhân dân Quảng Ngãi đã an táng Cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn này. Nơi đây là đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi – với danh gọi "Thiên Ấn niêm hà".

Trong khi tiến hành lễ Quốc tang cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Ban tổ chức lễ tang đã trang trọng uy nghiêm đọc bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi: “Cụ Huỳnh là người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà Cụ trước đây bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của Cụ chẳng những không sờn, mà lại thêm cương quyết. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời Cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Quyền Chủ tịch nước, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tại núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều