Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

(Mặt trận) - Ngày 20/7, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, còn có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Hoà Bình.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam để hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy; ban hành các kế hoạch, đề án thực hiện sát với tình hình, thực tế của địa phương; triển khai công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chăm lo Tết cho người nghèo được kịp thời; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành và tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh trong Cụm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước…

Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những định hướng, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Đánh giá về kết quả triển khai công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua, bà Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong hội nghị sơ kết hôm nay, các tỉnh trong Cụm cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được, nhất là những điểm sáng, nổi bật, những cách làm hay, sáng tạo của Mặt trận các cấp. Đặc biệt, các ý kiến của cán bộ Mặt trận cấp xã, cấp huyện là những đơn vị trực tiếp triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch của Mặt trận cấp trên đã tích hợp được những kinh nghiệm với nhiều thông tin sát sao, đảm bảo trong tổ chức hoạt động.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, qua báo cáo đã nổi lên một số kết quả trong Cụm, đề nghị các tỉnh cần tiếp tục phát huy. Nổi lên là một số địa phương đã có những hoạt động rất thiết thực, tạo sự lan tỏa. Ví dụ, như tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động cho nhân dân nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương. Đây là hoạt động mà cả nước hướng về quê hương đất Tổ. Những hoạt động mà MTTQ Phú Thọ phối hợp với chính quyền, tổ chức các hoạt động cho nhân dân trên địa bàn đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc; tạo hình ảnh để du khách gần xa khi đến Phú Thọ cảm nhận được truyền thống văn hóa của dân tộc. Hay như các hoạt động của MTTQ tỉnh Bắc Giang cũng hết sức ý nghĩa. Trong các dịp lễ, tết, MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các hoạt động về nguồn, vừa ôn lại truyền thống, vừa cho các thế hệ trẻ trong tỉnh tiếp nối truyền thống lịch sử của quê hương; thăm các mẹ VNAH, gia đình chính sách…

Đối với các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhiều tỉnh trong Cụm đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã khẳng định được vai trò, vị thế của Mặt trận đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như củng cố niềm tin với quần chúng nhân dân. Đặc biệt, công tác giám sát người đứng đầu cũng được triển khai hiệu quả. Việc hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp cũng được quan tâm. Một số tỉnh đã chú trọng phối hợp với chính quyền, với các ngành tiếp tục xác định rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội…

Đồng tình với 5 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm của các tỉnh trong Cụm Thi đua, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị các tỉnh trong cụm cần triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trong năm 2023, từ đó góp phần khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

“Đối với hoạt động phản biện xã hội, mỗi người làm công tác Mặt trận phải thay mặt nhân dân, đứng ở góc độ của nhân dân để tham gia vào các nội dung mà các dự thảo Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật chuẩn bị ban hành. Phải đặt câu hỏi khi được ban hành có thực sự khả thi và sát với thực tế không, có nhận được sự đồng thuận của nhân dân hay không”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gợi mở.

Nhấn mạnh tới nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị các tỉnh trong Cụm cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản để triển khai cho thật tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng hướng dẫn của Mặt trận Trung ương.

Liên quan đến công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng công tác nhân sự phải có số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu về lòng yêu nước, có tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, đại diện các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội.

Cùng với đó, các tỉnh trong cụm cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhất là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, thể hiện sự quyết tâm của MTTQ các cấp trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

* Cũng trong ngày 20/7, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021- 2025”.

Đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã trình bày tham luận về phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG DTTS và MN).

Từ đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình MTQG ở các vùng đồng bào DTTS; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN; tăng cường công tác giám sát của Mặt trận đối với hoạt động của chính quyền cấp xã ở vùng đồng bào DTTS...

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều