Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

(Mặt trận) - Ngày 1/12, tại tỉnh Phú Thọ, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Hòa Bình.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc nêu rõ, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động.

Ủy ban MTTQ các tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, triển khai công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chăm lo Tết cho người nghèo được kịp thời, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành và tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tiêu biểu, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tỉnh trong Cụm thi đua tích cực tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện 5 nội dung với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Đến nay toàn Cụm thi đua có 22 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới, 653 xã đạt nông thôn mới, 132 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh Hội nghị

Hưởng ứng Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động để vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc, Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu cho cấp ủy và ra lời kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và ủng hộ chương trình. Đến nay, các tỉnh trong Cụm thi đua đã đăng ký và ủng hộ được số tiền 8,05 tỷ đồng; trong đó MTTQ tỉnh Phú Thọ ủng hộ 2,5 tỷ đồng; MTTQ tỉnh Bắc Giang ủng hộ 2,5 tỷ đồng; MTTQ tỉnh Hòa Bình ủng hộ 500 triệu đồng.

Năm 2023, MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã duy trì và nhân rộng 885 mô hình khu dân cư tự quản trên địa bàn khu dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. MTTQ tỉnh Tuyên Quang duy trì 2.487 tổ tự quản về bảo vệ môi trường, MTTQ tỉnh Thái Nguyên duy trì 2.554 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được đông đảo người dân tham gia và trở thành những mô hình quy ước trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân tham gia giám sát thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm qua, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ trì thực hiện 2.076 cuộc giám sát. Các kiến nghị qua giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước được các ngành chức năng, Ủy ban dân các địa phương lắng nghe, quan tâm trả lời và chỉ đạo giải quyết.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu chào mừng

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp to lớn của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội. Hội nghị được tổ chức tại Phú Thọ là diễn đàn để cán bộ Mặt trận các cấp có điều kiện được giao lưu, học hỏi, trao đổi, tiếp thu những thông tin bổ ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đồng thời tin tưởng công tác Mặt trận các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo trong từng hoạt động để đạt nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, tạo điều kiện thuận lợi để năm 2024 tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của địa phương mình cũng như thẳng thắn nêu ra những tồn tại hạn chế trong công tác Mặt trận, từ đó đề xuất, kiến nghị với Trung ương những giải pháp để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác Mặt trận từ đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao đổi cùng các đại biểu tham dự tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được trong năm 2023.

Qua đánh giá kết quả công tác Mặt trận của Cụm thi đua và tham luận của cán bộ Mặt trận cơ sở mỗi địa phương nêu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã thể hiện trách nhiệm trong việc lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh tới Đảng, Nhà nước để kịp thời giải quyết những kiến nghị, mong muốn của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng tình với chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Cụm thi đua năm 2024, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Cụm thi đua cần lưu ý về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền đạt được những mục tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cụ thể cần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm để góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vận động người dân chấp hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 để người dân nắm vững, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi vai trò chủ thể của người dân ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải trao Cờ luân lưu cho Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024. Ảnh: Tiến Đạt.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị, Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua cần tập trung thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; lưu ý tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có văn bản chỉ đạo, định hướng về nhân sự chủ chốt cho MTTQ các cấp, đồng thời xây dựng Ủy ban MTTQ các cấp theo hướng mở rộng, chất lượng.

"Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua cần làm tốt công tác thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tại địa phương chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vận động Quỹ "Vì người nghèo" để bà con đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, góp phần cùng Đảng, Nhà nước tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã công bố kết quả chấm điểm thi đua công tác năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị đã thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm kí giao ước thi đua năm 2024.

Trước đó, trong ngày 30/11, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức chương trình trao tặng nhà Đại đoàn kết năm 2023 cho hộ nghèo tại xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Hương Diệp - Tiến Đạt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều