Cựu chiến binh Việt Nam phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp hội, cán bộ, hội viên. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chiều 22/10, tại Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. (Ảnh: Trần Hải) 
Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hôm nay, theo Quy chế phối hợp công tác, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và về một số đề nghị của Trung ương Hội. 

Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung: về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh (với số hội viên lớn, trên 3 triệu, trong đó hội viên là cựu chiến binh hơn 2,43 triệu, hội viên là cựu quân nhân trên 580.000; đảng viên là 850 nghìn...); nhiều hội viên vừa là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vừa là Anh hùng trong lao động sản xuất; phát huy tinh thần quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, phát huy truyền thống, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Triển khai tích cực, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ chính trị được giao: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho Cựu chiến binh và thế hệ trẻ; giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết; vận động, chăm lo, giúp đỡ nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ một số kết quả nổi bật: Tích cực vận động doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên quyên góp, ủng hộ, tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 (quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm và trang thiết bị phòng, chống dịch trị giá trên 800 tỷ đồng; thành lập 5.760 tổ phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở với gần 500.000 cán bộ, hội viên tham gia...). Làm kinh tế giỏi: Toàn Hội hiện có hơn 8.300 doanh nghiệp, gần 1.700 hợp tác xã, gần 3.500 tổ hợp tác, hơn 186.000 trang trại, gia trại... thu hút gần 775.000 lao động. Tích cực giảm nghèo: có gần 52% xã, phường, thị trấn; hơn 34% huyện, thị, thành phố; Hội Cựu chiến binh ở 37/63 tỉnh, thành phố cơ bản hết hộ nghèo. Tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới: đã ủng hộ gần 2.000 tỷ đồng, hơn 4,2 triệu ngày công, hơn 5,7 triệu m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia nâng cấp, duy tu hơn 26.700km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng; tham gia xây, sửa hơn 3.000 cây cầu, cống các loại; tham gia xây, sửa gần 5.300 trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa, thể thao... Tham gia tích cực đối ngoại nhân dân: đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) năm 2020 và 2021, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế...

 Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trần Hải)
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước; là chỗ dựa chính trị tin cậy, vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng nêu rõ: các đồng chí đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7; chủ động khắc phục khó khăn tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trực thuộc, từ cơ sở đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt kết quả tốt, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, thực sự là ngày hội của toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong cả cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. 
Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào sát tình hình hoạt động, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 chặt chẽ, toàn diện, khoa học, bảo đảm chất lượng, nội dung, nguyên tắc. Chúng ta cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội.

Về chủ đề Đại hội; phương hướng nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng nêu rõ:

Về chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, cần lưu ý, do nhiệm kỳ Đại hội VII của Hội kéo dài đến năm 2027, có sự giao thoa về thời gian giữa Đại hội XIII của Đảng và Đại hội kế tiếp, vì vậy, cần điều chỉnh để bảo đảm tính phù hợp.

Về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng nhấn mạnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp hội, cán bộ, hội viên; tuyên truyền, động viên các Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Các cấp Hội cần tích cực tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Cựu chiến binh, nhân dân. Tiếp tục phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút sổ vàng tại Phòng truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Các cấp hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, gắn kết đồng chí, đồng đội và nhân dân; giữ vững và lan tỏa hình ảnh “Cựu chiến binh - Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; làm tốt công phát triển hội viên mới bảo đảm chất lượng.

Về một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 6/5/2021; chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, bảo đảm nội dung, nguyên tắc, chất lượng, công tác cán bộ theo tiêu chuẩn, quy định, quy trình.

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện phối hợp tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ động làm việc với Bộ Nội vụ để đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định hiện hành; khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời gian tổ chức Đại hội. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh Việt Nam giải quyết mọi vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động của Hội.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Phòng truyền thống.
Tại buổi làm việc, cho ý kiến về các kiến nghị của Hội về đề xuất Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2009 của Bộ Chính trị (khóa IX), Thủ tướng đề nghị Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chủ động phối hợp Ban Dân vận Trung ương và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo đề xuất với Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ theo đúng quy định. Về đề nghị hỗ trợ nhà cho Hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tổng hợp hội viên Cựu chiến binh thuộc các đối tượng được hỗ trợ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định...

Theo Báo Nhân Dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều