Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dai-bieu-quoc-hoi-dat-vong-hoa-va-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh/903664.vnp

Theo Văn Điệp (TTXVN/Vietnam+)