Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

(Mặt trận) - Ngày 16/8, Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi Bộ Ban; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và ra mắt Cấp uỷ mới.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Chi bộ Ban PL&XH nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Ban PL&XH lần thứ IV
Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo KT&ĐT; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập, Bí thư Chi bộ khối Toà soạn, Nội dung, Văn phòng Báo Kinh tế và Đô thị cùng sự tham gia 24 đảng viên Chi bộ Ban PL&XH và các quần chúng ưu tú.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Chi bộ Ban PL&XH nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Ban PL&XH nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chi uỷ Chi bộ Ban PL&XH khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2022, sau khi sáp nhập, Chi bộ Ban PL&XH luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Báo KT&ĐT. Chi bộ có sự phân công công tác rõ ràng cho các đảng viên và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Đảng ủy báo, của Chi bộ.

Tập thể Chi bộ và lãnh đạo Ban có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và kiến thức chuyên môn đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các hoạt động của Ban.

Chi bộ luôn là một tập thể đoàn kết gắn bó, trong những năm qua luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không có những vi phạm về tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật đảng cần phải xử lý. Đảng viên Chi bộ luôn có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành chức trách nhiệm vụ và phối hợp tốt công việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Trong công tác chỉ đạo, Chi bộ luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Ban chuyên môn, đoàn thể, nên mọi công việc được hoàn thành một cách đồng bộ và thống nhất.

Chi bộ đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra, hai năm liên tục (2020, 2021), Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, luôn là tổ chức đảng tích cực của Đảng bộ báo. Hàng năm, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban biên tập về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chi bộ đã chỉ đạo công tác tuyên truyền đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích của ấn phẩm và chuyên trang điện tử; trong đó tập trung tuyên truyền nổi bật các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, các vấn đề chính trị, kinh tế, đô thị, văn hóa xã hội, pháp luật; Phản ánh các hoạt động tuyên truyền pháp luật, công tác thi hành pháp luật của Hà Nội và cả nước; Phổ biến kiến thức pháp luật và động viên cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của xã hội.

Hằng năm, Chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao trách nhiệm của đảng viên, phóng viên trong nâng cao chất lượng tin bài, đổi mới đổi mới phương thức tác nghiệp, thúc đẩy xây dựng các phẩm báo chí đa phương tiện...

Về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhất là quyền lợi của người lao động và công tác tổ chức cán bộ.

Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy báo KT&ĐT, hằng năm Chi bộ luôn chấp hành đầy đủ, triển khai nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng đề ra cũng như tổ chức tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng.

Công tác phát triển Đảng đã chấp hành đúng các quy định của Đảng, đề cao chất lượng đảng viên và nguyên tắc, Điều lệ của Đảng. Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác vận động quần chúng.

Nhiệm kỳ 2022- 2025, Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên. Đổi mới công tác lãnh đạo của Chi ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Phối hợp với lãnh đạo ban lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu trong công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, phóng viên trong toàn Chi bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ phóng viên tác nghiệp tốt trên báo điện tử và các loại hình báo chí công nghệ, hiện đại.

 Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng uỷ Báo KT&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thay mặt Đảng uỷ Ban biên tập, Báo KT&ĐT, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng uỷ đồng tình đánh giá cao những báo cáo đánh giá, kiểm điểm của Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: Thách thức trong thời gian qua khi thực hiện sáp nhập với nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng tâm tư, nguyện vọng, đời sống việc làm của cán bộ đảng viên cũng như người lao động của Ban. Trong khó khăn đó các đồng chí đã đoàn kết đồng lòng vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy được tính tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt chuyên môn, đạt nhiều kết quả tốt trong phong trào thi đua và đoạt nhiều giải báo chí. Sau gần 2 năm sáp nhập, Ban đã đảm bảo được đời sống tinh thần, vật chất, thu nhập của cán bộ, công nhân, viên chức của Ban.

Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ Báo KT&ĐT, về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban PL&XH phải luôn nhận thức rõ về công tác chính trị tư tưởng bởi ngoài công tác chung của Đảng đang thực hiện thì lĩnh vực khó khăn nhạy cảm là báo chí, đòi hỏi cán bộ đảng viên cần có bản lĩnh, có nhận thức đúng, từ đó thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình. Hơn hết là ở Ban PL&XH tuyên truyền hoạt động pháp luật, cần xây dựng được cơ quan báo chí, Ban có những giá trị văn hoá, những nhà báo đảm bảo đạo đức nghề nghiệp cũng như xây dựng phong cách tác nghiệp văn hoá.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức nêu: Chi bộ phải nâng cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết của tổ chức đảng, đảng viên; Thực hiện tốt việc không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt nhất là phải giữ được tinh thần đoàn kết, giải quyết mâu thuẫn từ trong trứng nước, từ gốc. Tạo môi trường sinh hoạt Chi bộ dân chủ, lành mạnh, có văn hoá để ai cũng có thể bày tỏ chính kiến của mình.

Nội dung tiếp theo là cần nhận thức rõ công tác phê bình, tự phê bình. Công tác này vô cùng quan trọng vì nếu làm tốt phê bình, tự phê bình mới tiến bộ được bởi bản thân mỗi người không nhận thức được mình có yếu kém khuyết điểm nào, nhưng khi được đóng góp của các đồng chí trong Chi bộ đã nhận thấy mình có nhiều điều cần sửa. Tiếp theo là cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát.

“Qua công tác phê bình, kiểm tra, giám sát công tác đảng trong Chi bộ mới nâng lên một bước về thực chất. Đề nghị trong Nghị quyết, Kế hoạch hàng năm của Chi bộ coi trọng 2 lĩnh vực này”, đồng chí Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chi bộ cần nhận thức được áp lực cạnh tranh ngày càng cao với cơ quan báo chí nên cần nâng cao chất lượng nội dung tác phẩm báo chí. Phải nhận thức được việc đa dạng hoá nguồn thu, tổ chức sự kiện để tăng hiệu quả hoạt động của kinh tế báo chí, gắn với nâng cao thu nhập của cán bộ phóng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng chỉ ra thách thức trong chuyển đổi số báo chí hiện nay đòi hỏi phóng viên phải có nhiều kỹ năng: viết, lên truyền hình, phát thanh... Vì vậy, cần đẩy mạnh hệ sinh thái số của ấn phẩm đầy đủ trên các nền tảng số như kênh TikTok, Youtube… để thực hiện thành công chuyển đổi số. Khi có đầy đủ trên các kênh thì báo chí sẽ không bị tụt hậu. Chi bộ cần ra Nghị quyết và có kế hoạch thực hiện nội dung này.

Đại hội đã bầu Chi uỷ Chi Bộ Ban; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Ban PL&XH lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Chi uỷ Chi bộ Ban gồm 5 đồng chí: Tống Thị Lan Anh, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Khắc Hạnh, Đỗ Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Phương Hoa được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Ban PL&XH nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu có mặt nhất trí.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội
 Phần tham luận tại Đại hội thu hút nhiều ý kiến thiết thực từ các đại biểu
 Nhiều ý kiến được đưa ra nhằm góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ tâm huyết, năng động, giỏi chuyên môn
 Công tác bỏ phiếu được diễn ra đúng quy trình, công khai, minh bạch
 Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập Báo Kinh tế và Đô thị chụp ảnh lưu niệm với Ban chi ủy Pháp luật và Xã hội nhiệm kì 2022-2025
Phong Châu - Khánh Huy

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều