Đại hội Chi bộ điểm Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 4/8, Chi bộ Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cho các Chi bộ khác.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Vương Văn Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Ban Phong trào đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Năm 2015 và 2016, 100%  đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ tiếp tục được công nhận danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Năm 2016, Chi bộ được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thành tích 5 năm lần thứ 2 đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; Bằng khen tập thể điển hình thực hiện công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Về công tác chuyên môn, hàng năm tập thể Ban đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Giấy khen, Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bằng khen của một số bộ, ngành Trung ương về thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và tích cực đóng góp các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Các chuyên đề sinh hoạt Chi bộ từng bước được mở rộng, nâng cao, đảm bảo chất lượng và nội dung thực hiện. Hoạt động kiểm tra, giám sát đã từng bước chú trọng, gắn với từng nội dung chuyên đề cũng như các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của Chi bộ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, cơ bản thực hiện chỉ tiêu hàng năm đề ra.

Tại Đại hội, các đảng viên trong chi bộ đã tham luận, thảo luận báo cáo chính trị. Các tham luận tập trung vào nâng cao vai trò của cấp ủy, đổi mới và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ lãnh đạo…

Tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nêu rõ, Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh”. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

“Nêu gương sẽ có “hiệu ứng lan tỏa, lôi kéo quần chúng noi theo”, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau” sẽ tạo thành sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nêu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ Ban Phong trào đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhất trí cao với những phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trước Đại hội. 

“Có được những thành tích đáng khích lệ trong nhiệm kỳ 2015-2017 là nhờ vào sự phấn đấu nỗ lực, sự đoàn kết cộng đồng trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ. Và từ những đánh giá ưu điểm, hạn chế khá thẳng thắn, sát thực tại Đại hội, Chi bộ xứng đáng với niềm tin của Đảng uỷ khi được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo cấp ủy trong sinh hoạt Chi bộ, quản lý đảng viên trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đồng chí đảng viên Chi bộ, cấp ủy Chi bộ Ban Phong trào nhiệm kỳ 2017-2020 tập trung xây dựng Ban thành một khối thống nhất, không để tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong Ban nói riêng và cơ quan nói chung.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XII và các chỉ tiêu phấn đấu của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Cần thường xuyên tự rèn luyện, trau dồi đạo đức, kỹ năng, trình độ, bản lĩnh để xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín trong cơ quan, lan tỏa hình ảnh đẹp, tấm gương đẹp về người cán bộ Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Ban Phong trào cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường trực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoàn thiện triển khai đề án “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để các phong trào đảm bảo thực chất, không hình thức, tránh chồng chéo các danh hiệu thi đua ở cơ sở, không để Nhà nước, Mặt trận, mỗi bộ, ngành tổ chức phong trào riêng, hướng dẫn riêng, ban hành nội dung, tiêu chí riêng trên cùng một địa bàn dân cư, gây khó khăn trong triển khai thực hiện của địa phương, cơ sở.

“Khi triển khai thực hiện Cuộc vận động, phải đảm bảo thực chất, tránh hình thức, báo cáo kết quả thực hiện phải có những con số minh chứng cụ thể, không được báo cáo hay đánh giá chung chung”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Bên cạnh đó, Ban Phong trào cần tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát về y tế, giám sát chính sách ưu đãi với người có công, giám sát triển khai Luật HTX… do Mặt trận chủ trì phối hợp một cách có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Đồng thời tham mưu thực hiện hiệu quả vai trò là Thường trực giúp Hội đồng tư vấn về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Xây dựng thực hiện chương trình hoạt động theo đúng định hướng chỉ đạo của Ban Thường trực, quy chế hoạt động của Hội đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, Chi ủy nhiệm kỳ mới và các đồng chí đảng viên Ban Phong trào tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, đơn vị khác trong cơ quan thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, nắm chắc tình hình của địa phương, cơ sở và tổ chức thành viên.

“Từng đồng chí xác định trách nhiệm của mình, cấp trên gương mẫu, cấp dưới chân thành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt được mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Đảng uỷ cơ quan”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các chi bộ khác trong cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay sau Đại hội điểm của Ban Phong trào, cần tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Chi bộ của mình được tốt hơn.

 

Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Ban Phong trào đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ và biểu quyết nhất trí cao với Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Trần Văn Sinh được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Phong trào, nhiệm kỳ 2017-2020.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều