Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã hiệp thương dân chủ cử ông Nguyễn Chí Trung giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sáng ngày 29/5, tại TP Mỹ Tho, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự Đại hội có bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang cùng hơn 300 đại biểu đến từ mặt trận thành phố, thị xã, huyện… trực thuộc tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho biết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: Đoàn Xá.

Tiếp theo đó là các báo cáo tham luận của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về phong trào thi đua “xoá nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo trên địa bàn. Tham luận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác điều hành phật sự và định hướng tín đồ sống tốt đời đẹp đạo hay tham luận của huyện Tân Phú Đông về vai trò lãnh đạo xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện… Mặc dù thời gian có hạn nhưng đã có 12 tham luận được trình bày tại đại hội với 8 tham luận ngày 28/5/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước đã cơ bản tổ chức xong đại hội cấp xã và cấp huyện. Ở cấp tỉnh đã có 2 địa phương là TP Cần Thơ và Bạc Liêu tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp tỉnh. Tỉnh Tiền Giang là địa phương thứ ba trong cả nước tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Điều này chứng tỏ chúng ta đã tích cực, chủ động, quyết liệt để hoàn thành việc tổ chức Đại hội các cấp".

Thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Tô Thị Bích Châu điểm lại một số hoạt động nổi bật của MTTQ tỉnh Tiền Giang các cấp thời gian qua như tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với nhiều định hướng lớn đối với MTTQ Việt Nam. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm giải phóng miền Nam và 80 năm thành lập nước. Trong các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động được thực hiện ngày càng hiệu quả với nhiều thành tích nổi bật như thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng gợi mở thêm một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận. Thứ nhất, MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục bám sát, hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng để xây dựng và triển khai các chương trình hành động. Đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được quy định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW trong toàn hệ thống Mặt trận. Dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 6/2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Vì vậy MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung triển khai quyết liệt, đảm bảo hiệu quả 07 nhóm giải pháp đã được quy định tại Nghị quyết này phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thứ hai, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Tiền Giang cần phát huy truyền thống, kinh nghiệm, thế mạnh của các tổ chức thành viên đoàn viên, hội viên, mỗi cán bộ làm cống tác Mặt trận để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, tiến độ các cuộc vận động, phong trào thi đua đã được Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt tập trung thực hiện 02 nội dung mới: Hưởng ứng, thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thứ ba, MTTQ Việt Nam tỉnh cần cụ thể hóa Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 và tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn tại tỉnh Tiền Giang. Tham gia mạnh mẽ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa công tác góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước; tham gia tích cực vào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ra sức chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thứ tư, để công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả và chất lượng, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm đầu tư lưỡng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận với nhiều hình thức kỹ này phù hợp như cử tham gia các lớp học, tự đào tạo bồi dưỡng, đồng nghiệp cùng chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau, người đi trước chỉ dẫn cho đội ngũ vay chứ cán bộ kế cận.

 

Các đại biểu tham dự đại hội.

Cũng theo bà Tô Thị Bích Châu, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là hiệp thương cử ra Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Quá trình chuẩn bị Đại hội đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước theo quy trình, quy định.

"Tôi đề nghị đại biểu tham dự Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đồng thuận để hiệp thương cử được những đại diện có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước với tỉnh Tiền Giang và công tác Mặt trận, góp phần nâng cao hình ảnh, sức mạnh đại đoàn kết, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của MTTQ Việt Nam tỉnh.", Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chí Trung giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 82 vị uỷ viên với số lượng, cơ cấu, thành phần thể hiện rõ tính đại diện, tính tiêu biểu, có khả năng đảm nhiệm và thực hiện những trọng trách của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ mới và các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X. Tại phiên họp diễn ra trong ngày 29/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương dân chủ cử ra Ban thường trực gồm 8 vị. Trong đó, ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và 3 Phó Chủ tịch là các ông Huỳnh Văn Hải, Trần Văn Thi và Phạm Minh Châu.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 cho biết Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 cam kết sẽ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để phát huy vai trò của mỗi uỷ viên, không ngừng củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng trong uỷ ban, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều