Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

(Mặt trận) - Ngày 12/10, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo của các tôn giáo bạn cùng gần 400 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo từ mọi miền của Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ

 

Đại biểu tham dự Đại hội tiến hành nghi lễ Chào cờ - hát quốc ca - Kim Hoà Bình tại Đại hội

Trong diễn văn khai mạc tại Đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2023 - 2028; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử ra Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam 68 năm qua, kể từ khi tổ chức tiền thân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được thành lập năm 1955 cũng từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung đất nước. Đại hội lần thứ VIII này không chỉ là dịp để đánh giá kết quả của một nhiệm kỳ đã qua mà là dịp để nhìn lại một chặng đường 68 năm hình thành và phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 68 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã thu được nhiều kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; phòng chống đại dịch Covid - 19; xây dựng đời sống văn hoá, vv...

“Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn thử thách. Song, cũng từ trong khó khăn mà phong trào đã xuất hiện những điển hình tiên tiến xuất sắc, dũng cảm, sáng tạo vượt lên tất cả để đạt nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn nỗ lực dấn thân thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”. Với sự năng động, nhiều sáng tạo trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.”, Linh mục Trần Xuân Mạnh chia sẻ.

 

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Cũng theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, trong vai trò làm cầu nối phản ánh những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người Công giáo với Nhà nước, MTTQ Việt Nam và làm chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo, Đại hội kỳ này là dịp kiểm điểm, tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong tổ chức, hoạt động và quá trình triển khai thực hiện phong trào, từ đó đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển, rộng khắp thiết thực, hiệu quả.

“Đại hội kỳ này của chúng ta được tiến hành trong bối cảnh rất thuận lợi đó là quan hệ giữa Nhà nước ta với Tòa thánh Vatican đã có bước phát triển tốt đẹp, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú của Tòa thánh và mở Văn phòng Đại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam và mới đây Giáo hoàng đã có Thư gửi hàng giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam, trong đó nhắc nhở người Công giáo Việt Nam cần dấn thân, lan tỏa đức bác ái trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm xây dựng đất nước, quê hương ấm no, hạnh phúc.”, Linh mục Trần Xuân Mạnh nêu rõ.

 

Đoàn đại biểu giáo dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội

Phong trào thi đua yêu nước được duy trì và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Việt Nam nhiệm kỷ 2018-2023, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nêu rõ, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực hiện tốt chương trình mục vụ hằng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được chăm lo, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được triển khai thực hiện, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ngày càng có nhiều kết quả thiết thực. Đối tượng chính sách, hộ nghèo được Nhà nước và xã hội chăm lo tích cực với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo. 

 

Quang cảnh Đại hội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển về mặt tổ chức, kịp thời bổ sung, kiện toàn các chức danh chủ chốt của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp khi bị thiếu, khuyết. Nhiều mô hình Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở quận, huyện, thị xã, thành phố; Tổ Đoàn kết Công giáo ở xã, phường, thị trấn tiếp tục hình thành, Ủy ban tiếp cận với bà con giáo dân ở cơ sở và là tiền đề quan trọng để hoàn thiện cơ cấu, hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở khi có điều kiện.

Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng đi vào nề nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động của Ủy ban cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao phụ trách, theo dõi, hỗ trợ, tham gia hoạt động của Ủy ban cấp dưới. Nhiều vị thành viên của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp thể hiện rõ tính tiêu biểu, vai trò nêu gương và thiết thực tham gia vào các hoạt động chung của Ủy ban.

Mối quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân ngày càng mật thiết trên tinh thần tôn trọng, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước, của dân tộc. Quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với tổ chức Giáo hội, các Đấng, bậc trong Giáo hội ngày càng tốt đẹp trên tinh thần Hiệp hành, Chia sẻ và Phục vụ. Vị trí, vai trò của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

 

Đại biểu tham dự Đại hội
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thực hiện tốt phương châm: "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào"

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những kết quả Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức của các vị linh mục, nam nữ tu sỹ và đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lan toả sứ mệnh "yêu thương và phục vụ" vì cuộc sống ấm no, an lành của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã cho thấy: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ở trung ương và các địa phương tiếp tục bám sát các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; đặc biệt là phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19". Trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm “Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ”, "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

“Nhiều tấm gương cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, hiến đất, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới; nhiều chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo giàu lòng nhân ái, san sẻ yêu thương giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 hàng triệu lượt giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo đã tham gia ủng hộ kinh phí, vật tư, hàng hoá cho các bệnh viện, các khu cách ly; hàng ngàn tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, dấn thân vào tuyến đầu, lăn lộn ngày đêm cùng với các lực lượng chức năng phòng chống dịch, tận tình chăm sóc bệnh nhân như những người thân yêu, ruột thịt của mình, để lại trong lòng nhân dân nhiều ấn tượng tốt đẹp về Đạo và Đời, về tình yêu thương, bác ái”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đây là tiền đề tốt đẹp cho việc xây dựng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng thiết thực, hiệu quả; kịp thời lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đồng bào Công giáo phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, Đại hội lần này của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, bên cạnh việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, cần tiếp tục quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia làm Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ tới; kế thừa, bổ sung các nhân tố mới cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thiết thực, sinh động, hiệu quả, có khả năng tập hợp, động viên các vị chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm: "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về: Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ đến với đồng bào Công giáo Việt Nam; bám sát cơ sở, sát các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh ký kết các Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng… để triển khai thực hiên tốt Nghị quyết của Đại hội, nhất là triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

Cùng với đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo; nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh, kiến nghị với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình; trân trọng đề nghị Giáo hội và các giáo phận Công giáo ở Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và ủng hộ hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các vị làUỷ viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa VII tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hiệp thương cử 148 vị là Uỷ viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tại phiên họp thứ nhất, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã hiệp thương suy cử 30 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và hiệp thương suy cử 9 vị vào Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh- Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh
Ra mắt Uỷ viên Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Huân chương Lao động Hạng ba cho Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong công tác của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 11 tập thể và 34 cá nhân có thành tích trong công tác của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018-2023.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều