Đảm bảo các điều kiện cơ bản, cần thiết để Mặt trận các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao

(Mặt trận) - Đến dự và phát biểu tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 8/1, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp chính quyền phối hợp, đảm bảo các điều kiện cơ bản, cần thiết về cơ chế, nguồn lực để Mặt trận triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, vì quan tâm đến công tác Mặt trận chính là quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ban biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

BÀI PHÁT BIỂU

của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị,

Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 9

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Thành phố Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2019)

-------

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Hôm nay, trong không khí tươi vui, phấn khởi của những ngày đầu năm 2019, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Hội nghị lần thứ 9 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại biểu lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Nhìn lại năm 2018, năm bản lề của nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng ta vui mừng nhận thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật là:

- Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát (chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,54%). Tăng trưởng kinh tế khá cao (7,08%); quy mô nền kinh tế đạt 245 tỉ USD, bình quân đầu người 2.580 USD (tăng hơn 200 USD so với năm 2017); xuất khẩu đạt 245 tỉ USD, xuất siêu 7,1 tỉ USD.

- Văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên (gần 40% xã đạt tiêu chí nông thôn mới); tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 6,8%.

- Tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh, trật tự được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Chúng ta đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

- Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

- Quốc hội hoạt động ngày càng chất lượng hơn theo hướng dân chủ, kỷ cương. Chính phủ và chính quyền các cấp có nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành.

Có được những kết quả to lớn nêu trên là do: Chúng ta được kế thừa những thành tựu to lớn quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới và kết quả đạt được trong 2 năm 2016-2017. Có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối, kết hợp đồng bộ hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước; giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp, có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra. Có sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, báo chí,...

Những kết quả đạt được từ năm 2016 đến nay, nhất là năm 2018, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những kết quả đạt được của Mặt trận năm qua đã được nêu đầy đủ trong Báo cáo trình Hội nghị. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm mấy điểm sau:

- Mặt trận đã tích cực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các phong trào, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Kịp thời nắm tình hình nhân dân để phản ánh đến Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết, góp phần quan trọng giải tỏa những bức xúc trong nhân dân. Tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi, tiếp xúc, giúp đỡ đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa đồng bào lương giáo, cán bộ, đảng viên với nhân dân. Tôi đánh giá cao Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức nhân ngày truyền thống của Mặt trận (18/11), khẳng định sự gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ với truyền thống tình làng, nghĩa xóm của nhân dân ở mỗi địa bàn dân cư.

- Mặt trận đã có nhiều đổi mới trong phương thức vận động, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, kịp thời động viên thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân khó khăn, hoạn nạn, nhất là các địa phương bị thiên tai tàn phá sớm ổn định cuộc sống. Đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của xã hội, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân ta chung tay giúp đỡ người nghèo.

- Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất hơn, lựa chọn trúng những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, được cấp ủy, chính quyền đồng tình, ủng hộ. Từ những kiến nghị của Mặt trận đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân báo cáo Quốc hội. Báo cáo của Mặt trận tại mỗi kỳ họp Quốc hội không những phản ánh khá đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, mà còn là kênh thông tin quan trọng để Quốc hội và các cơ quan nhà nước có quyết sách hợp lòng dân, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân tốt hơn.

- Trong thời gian qua, Mặt trận đã tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với chương trình hành động cụ thể, thiết thực; tổ chức giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng”…, góp phần tạo dư luận lên án, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2018 là rất to lớn và quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi đánh giá cao tinh thần yêu nước, sự đoàn kết, ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được trong năm qua.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận cũng còn những hạn chế. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế. Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất cập; đổi mới cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Tôi đề nghị, tại Hội nghị này, các đại biểu cần trao đổi kỹ, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và điều quan trọng hơn là, bàn các giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp. Mặc dù những năm qua, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, song, đất nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại. Tình trạng làm ăn thua lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề. Kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều trở ngại, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người... còn diễn biến phức tạp.

Tình hình đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các Báo cáo trình bày tại Hội nghị, chỉ xin nêu thêm một số vấn đề để Hội nghị xem xét, thảo luận, quyết định:

Một là, nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong năm 2019 và những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Đây chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam ta.

Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, tăng cường khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước. Mặt trận có vai trò quan trọng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nên hoạt động của Mặt trận là nhằm tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Tôi đề nghị Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Tập trung làm tốt hơn nữa việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để xem xét giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Hai là, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Trong quá trình này phải gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên, cổ vũ, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tích cực thực hành tiết kiệm, đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội; chăm lo cho người có công với nước, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mặt trận cần quan tâm vận động nhân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng để giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, xoá bỏ thói quen, tập tục lạc hậu; xây dựng, bồi đắp giá trị văn hoá mới tiên tiến, hiện đại, phù hợp với bản sắc dân tộc. Chủ động phối hợp và thống nhất với các thành viên của Mặt trận, với các ngành, cơ quan chức năng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hoá, nhất là hình thành nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội. Coi trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững kỷ cương, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường.

Ba là, với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ thực sự là công bộc của dân. Chủ động góp ý với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, giúp Đảng và chính quyền tiếp tục hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Mặt trận Tổ quốc cần lựa chọn các nội dung, những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, những bất cập trong thực tiễn cuộc sống; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương để tiến hành giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

Bốn là, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thời gian qua, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò tích cực trong công tác quan trọng này. Mặt trận phải là nơi để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, nhất là ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và sự mong đợi của nhân dân.

Năm là, năm 2019 là năm tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Việc tổ chức Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; Đại hội thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm…

Thưa các cụ, các vị và các đồng chí,

Trong giai đoạn hiện nay, vị thế, vai trò của Mặt trận ngày càng quan trọng, trách nhiệm xã hội của Mặt trận ngày càng cao. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng phải tăng cường vai trò lãnh đạo đối với Mặt trận; các cấp chính quyền phối hợp, đảm bảo các điều kiện cơ bản, cần thiết về cơ chế, nguồn lực để Mặt trận triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến công tác Mặt trận chính là quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của các cụ, các vị và các đồng chí, tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, phong trào, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thu được nhiều thành tích mới, to lớn hơn nữa.

Nhân dịp năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp đến, tôi xin chúc các cụ, các vị và các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ngày càng bền vững.

 Xin trân trọng cảm ơn.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều