Đảng đoàn MTTQ Việt Nam làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

(Mặt trận) -  Ngày 11/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực và đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình. Theo đó, từ 01/04/2018 đã kết thúc hoạt động của 23 đơn vị cấp phòng và tương đương của các ban tham mưu; thực hiện đề án vị trí việc làm và tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã và đang nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận các giải pháp để bộ máy chuyên trách của Ủy ban MTTQ các cấp hoạt động hiệu quả, đồng thời đề xuất công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam quyết tâm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra, đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả, theo đúng sự lãnh đạo của Đảng và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

“Mặt trận luôn cùng với các tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng việc phản ánh tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để kịp thời phản ánh với Đảng và Nhà nước.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự trước khi tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư.

 

Các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/04/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra với MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Nghị quyết 18-NQ/TW cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, xác định rõ lộ trình cụ thể, tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời đánh giá những ưu, nhược điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là việc thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết tới hệ thống Mặt trận các cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh, hai bên cần quyết liệt, hiệu quả và chặt chẽ hơn trong quá trình phối hợp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đặc biệt là việc tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thông qua việc cơ cấu lại tổ chức cán bộ theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là trong điều kiện công tác Mặt trận ngày càng nhiều hơn, có những việc khó, việc mới trong giám sát, phản biện xã hội.

Từ những ý kiến đề xuất của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương bám sát thực tiễn, thống nhất với các ban, đơn vị tham mưu của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc dự thảo các văn bản hướng dẫn về việc xác định rõ vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời theo hướng năng động, hiệu quả và phân cấp trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW theo hướng bổ sung nhiệm vụ, làm rõ cơ cấu bộ máy tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, để công tác Mặt trận được tăng cường hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, trong quá trình phối hợp, hai bên cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều