Đánh giá thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh

Ngày 12/3, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh, thực trạng và kinh nghiệm.
Quang cảnh hội thảo.  
Tham gia hội thảo có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học và một số lãnh đạo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh từ  thực tiễn cho thấy, việc triển khai thí điểm một số mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh thời gian qua có một số kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm kinh phí; hoạt động của các mô hình mới đã góp phần khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giảm được một số quy trình nghiệp vụ; Mô hình tổ chức mới buộc cán bộ phải tự hoàn thiện, cập nhật, bổ sung thêm kiến thức để đáp ứng nhu cầu công việc và là dịp để sàng lọc những vị trí việc làm kém hiệu quả, góp phần tinh giản biên chế. Việc làm thực hiện mô hình thí điểm mới và kiêm nhiệm chức danh buộc cấp ủy, chính quyền, cán bộ được giao trọng trách phải năng động, sáng tạo trong lãnh đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các mô hình thí điểm mới và kiêm nhiệm chức danh cũng nổi lên một số khó khăn, vướng mắc bất cập nảy sinh trong thực tiễn như: Các văn bản, hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền không kịp thời, đồng bộ nên việc triển khai mô hình mới tại các địa phương không thống nhất. Hoạt động của các mô hình tổ chức mới vừa theo các quy định của Đảng nhưng đồng thời phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước nên có những khó khăn, vướng mắc, nổi lên là quá trình triển khai mô hình hợp nhất giữa các cơ quan thành tra và kiểm tra. Việc triển khai thí điểm không đồng bộ làm ảnh hưởng tới sự liên thông giữa các cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo có một số khó khăn, vướng mắc. Mô hình thí điểm chịu sự chỉ đạo về chuyên môn đồng thời của các cơ quan ngành dọc cấp trên là cơ quan tham mưu của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của UBND. Vì thế, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng ở một số nơi, một số khâu. Cơ chế vận hành các cơ quan hợp nhất như chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp công tác, thể thức văn bản, sử dụng con dấu, tài khoản…vẫn còn một số bất cập trong thực tiễn. Cơ chế quản lý, sử dụng biên chế giữa khối đảng và khối chính quyền còn bất cập, thiếu thống nhất. Việc xây dựng vị trí việc làm trong triển khai mô hình thí điểm còn chậm, làm ảnh hưởng tới công việc, chế độ chính sách của cán bộ…  

21 bài tham luận tại Hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận, chính trị, pháp lý của việc kiêm nhiệm chức danh và việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Trao đổi về tình hình triển khai thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh tại một số địa phương. Đặc biệt, làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đưa ra nhận định, đánh giá ban đầu về tính hiệu quả của các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, dưới góc độ khoa học, bước đầu đưa ra một số kết luận về việc triển khai các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh thời gian qua.  

Phó giáo sư, tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: cần đưa ra một số vấn đề thí điểm hợp nhất một số ban ngành từ Trung ương đến địa phương để tinh gọn biên chế, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đưa ra một số vấn đề đặt ra khi triển khai thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW…

Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương cho rằng: Vấn đề tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, cũng như công tác cán bộ là hai nội dung có ý nghĩa then chốt, đặc biệt quan trọng, luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng, quan tâm; đây là những nội dung quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, đất nước và chế độ ta.

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được coi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nếu nói xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt; xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ là những nội dung có hệ biện chứng, là nhiệm vụ rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất nhạy cảm, liên quan mật thiết đến những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Nhà nước.

Trong những nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt thời gian gần đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận rất quan trọng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Mới đây nhất là các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, với mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ của hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa cho tỉnh Quảng Nam.

Theo Trần Tĩnh (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều