Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong ngành Tòa án

Chiều 28/9, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với ngành Tòa án.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; các Phó Chánh án, Thẩm phán và lãnh đạo các Ban nghiệp vụ của Tòa án nhân dân Tối cao.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN 
Theo Báo cáo, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Tòa án nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao luôn xác định, bên cạnh việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác chuyên môn của ngành Tòa án đạt nhiều kết quả tích cực. Về xét xử các vụ án hình sự, các Tòa án đã thụ lý 123.351 vụ với 229.148 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 109.998 vụ với 198.787 bị cáo, đạt 89,17% về số vụ và 86,75% về số bị cáo. Tỷ lệ các bản án, quyết định đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.

Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Các Tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả. Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng để đưa các vụ án ra xét xử kịp thời. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội…

Các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động được giải quyết đạt tỷ lệ 75,64%. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cũng đã được Tòa án nhân dân Tối cao chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ giải quyết đạt 60,8%.

Các Tòa án đã tập trung tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đặc biệt, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ, năng lực công tác; tăng cường công tác giám đốc thẩm, kiểm tra để rút kinh nghiệm xét xử, kịp thời chấn chỉnh các sai sót nghiệp vụ; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc ngay từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm để hạn chế nguyên nhân phát sinh đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đề cao trách nhiệm trong phát hiện và kiến nghị các sai lầm nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, vận hành hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu chung của Tòa án nhân dân...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN 
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định: Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị; chuẩn bị chu đáo dự thảo Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra, bổ sung các số liệu, tạo điều kiện cho các thành viên Đoàn kiểm tra triển khai công việc. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, dù còn nhiều khó khăn như: Lực lượng cán bộ, công chức còn thiếu, khối lượng công việc rất lớn với nhiều áp lực, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết XIII của Đảng đã được Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chủ động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết được tăng cường, gắn với triển khai công tác xét xử, công tác chuyên môn ở các đơn vị Tòa án. Tòa án đã khẩn trương ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Cán sự Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, 25 nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, chất lượng công tác xét xử của Tòa án có nhiều tiến bộ, tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt yêu cầu Quốc hội đề ra. Các bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm; công tác giám đốc thẩm, tái thẩm, xét xử án dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại cũng đạt tỷ lệ theo yêu cầu Quốc hội đề ra…

Đáng chú ý, công tác cải cách tư pháp trong ngành Tòa án được quan tâm đẩy mạnh, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Tòa án điện tử, triển khai các phiên tòa trực tuyến. Hiện ngành đã triển khai được hơn 3.000 phiên tòa trực tuyến. Việc xây dựng thể chế, áp dụng án lệ đảm bảo đúng pháp luật được Tòa án triển khai, công bố thêm 4 án lệ, nghiên cứu 14 án lệ, xuất bản được nhiều cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, ngành Tòa án đang tiến hành nghiên cứu, đề xuất Luật Tư pháp đối với người chưa thành niên, xuất bản nhiều tập sách, tổ chức các hội nghị trực tuyến giữa Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao với Thẩm phán các cấp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử...

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm do đây là uy tín của ngành Tòa án, là công lý, công bằng và chính nghĩa; đồng thời thể hiện tính ưu việt của chế độ, thể hiện rõ hơn trách nhiệm chính trị của Tòa án. Bên cạnh đó, ngành Tòa án cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thanh liêm chính trực, tinh thông nghiệp vụ, chống đỡ được những cám dỗ và can thiệp từ bên ngoài trong quá trình thực thi công vụ bởi mỗi quyết định của cán bộ Tòa án đều ảnh hưởng đến người dân.

Ghi nhận, biểu dương kết quả, đồng thời chia sẻ với các khó khăn vướng mắc mà ngành Tòa án đang gặp phải, Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao làm rõ những bất cập, tồn tại hạn chế để khắc phục trong thời gian tới, nhất là những tồn tại do nguyên nhân chủ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, những giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, nâng cao uy tín, vị thế của ngành Tòa án là mục tiêu mà Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao đặt ra. Nội dung chủ yếu tập trung ở hai nhiệm vụ, đó là xét xử và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong tất cả các giải pháp đề ra, ngành Tòa án cũng đã đề cập đến nội dung này để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác nêu ra trong báo cáo, Tòa án nhân dân Tối cao sẽ nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới.

TTXVN/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều