Đẩy mạnh tuyên truyền về MTTQ Việt Nam thông qua chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết”

(Mặt trận) - Chiều 16/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp sản xuất chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết”, phát sóng trên Truyền hình Thông tấn (Vnews) giai đoạn 2018-2021. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN chủ trì Lễ ký kết.

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của TTXVN.

Lễ ký kết giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với TTXVN.

Việc ký kết chương trình phối hợp sản xuất và phát sóng chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” trên Truyền hình Thông tấn giai đoạn 2018-2021 nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam - Đài Tiếng nói Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2015-2019.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, PChủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, trong những năm gần đây, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

“Trong thành tích chung của MTTQ Việt Nam thời gian qua, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN. Với vai trò là cơ quan báo chí chiến lược của Đảng, Nhà nước, thông tin nguồn nhanh nhạy, chính xác, thông tin trong nước và quốc tế, TTXVN luôn quan tâm, phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu rõ, trước yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo TTXVN đã thống nhất từ năm 2018 sẽ phối hợp sản xuất chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” phát trên kênh Truyền hình Thông tấn của TTXVN.

Theo chương trình được ký kết, trong năm 2018, TTXVN sản xuất từ 2 đến 4 số “Sức mạnh Đại đoàn kết” một tháng, thời lượng mỗi chuyên mục dài 15 phút, phát trên kênh Truyền hình Thông tấn.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Thông tấn xã Việt Nam luôn chặt chẽ, kịp thời và đem lại hiệu quả cao từ Trung ương đến cơ sở; kịp thời phản ánh, tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò và vị thế của MTTQ Việt Nam. Việc mở chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” trên kênh Truyền hình Thông tấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Để chương trình phối hợp được thực hiện thực chất, hiệu quả, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, TTXVN thường xuyên thông tin về tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Những điển hình, mô hình, gương người tốt việc tốt, những người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu, sáng tạo; phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa 12 của Đảng; tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020. Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, TTXVN tập trung tuyên truyền kết quả các chương trình phối hợp giám sát do MTTQ Việt Nam chủ trì cùng các tổ chức thành viên, các bộ, ngành có liên quan; tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”; Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2014...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, sau lễ ký kết, lãnh đạo các bộ phận chuyên môn hai cơ quan phải thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời trao đổi thông tin, định hướng sản xuất tin, bài tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam trên các kênh thông tin và Truyền hình Thông tấn. Khẩn trương phối hợp triển khai để chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” phát sóng bảo đảm chất lượng, nội dung, yêu cầu và nhận được sự đón nhận, ủng hộ và động viên của khán giả truyền hình cả nước.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN phát biu tại buổi lễ ký kết.

Ông Từ Lương - PTrưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng và Nhà nước, có chức năng cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống báo chí trên cả nước và 40 hãng thông tấn trên toàn thế giới; cung cấp thông tin báo cáo, tham khảo cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách... Với 60 loại sản phẩm báo chí, thông tin của Thông tấn xã Việt Nam có sự lan tỏa cao, có đầy đủ khả năng và tiềm lực, đáp ứng nhu cầu thông tin trên mọi lĩnh vực, trong đó có các hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, với vai trò là một tổ chức bao trùm của các tổ chức chính trị, xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ có những thông tin mang tính đặc thù. Để chương trình phối hợp giữa hai bên đạt hiệu quả cao, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp tục cung cấp những thông tin sớm, đầy đủ cho Thông tấn xã Việt Nam, đặc biệt là kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews) để có được những sản phẩm báo chí chất lượng, đấu tranh lại thông tin sai trái, xuyên tạc...

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều