Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách

(Mặt trận) - Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Dưới đây, Tạp chí Điện tử Mặt trận xin đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Kỳ Anh

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhân dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cả nước.

Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc và các địa phương đã công nhận và trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thu hút được đông đảo các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Đã có hàng nghìn công trình khoa học công nghệ được trao giải, từng bước được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp theo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 với 71 công trình chào mừng 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, việc ra mắt cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình sáng tạo là sự kiện hết sức có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay. Tôi rất vui mừng được biết 72 công trình này thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như: nông nghiệp, y tế, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh… Tác giả của các công trình này là nhữngtập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sĩ, có người là chủ doanh nghiệp và cả những sinh viên, học sinh. Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội chúng ta. Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả của 72 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017. Nhân dịp này, chúng ta cũng vinh danh hàng ngàn tác giả, hàng vạn công trình khoa học, giải pháp đổi mới sáng tạo khác qua các thời kỳ, đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi hoan nghênh và đánh giá cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo", hưởng ứng thiết thực chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 phát động. Với 5 nội dung và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra, phong trào thi đua này góp phần động viên, khuyến khích sự đoàn kết, phát huy rộng rãi sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo và khẳng định trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam. Đổi mới, sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định cần phải “phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức” để phát triển nguồn vốn tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ của đất nước. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo" được đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động hôm nay thực sự khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam chúng ta, tôi đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cùng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta cần tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, nhất là đối với kiều bào ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về phát triển khoa học công nghệ nói riêng để cùng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đều làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lắng nghe ý kiến của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai là, trên cơ sở những định hướng lớn của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tôi đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để hưởng ứng, tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Qua đó, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tài năng, sáng tạo của con người Việt Nam. Tôi cũng trân trọng đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các nhà khoa học và toàn thể nhân dân ủng hộ Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương cùng tập hợp sự đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước, xây dựng Chính phủ liêm chính - hành động - kiến tạo, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Ba là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phầm, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay như tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng sạch, vật liệu mới…, đặc biệt là các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ta.

Bốn là, trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ trong cả nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, tôi đề nghị tiếp tục cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm để công bố rộng rãi, làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

Nhân dịp này, tôi đánh giá cao và tin tưởng rằng, những phong trào thi đua và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chúc phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” đạt được nhiều kết quả tích cực và thành công. Xin chúc toàn thể các vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Tiêu đề do Tạp chí Điện tử Mặt trận đặt)

Tạp chí Điện tử Mặt trận

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều