Diễn đàn phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp

(Mặt trận) - Hòa chung không khí thi đua của nhân dân cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)… Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội vào sáng 18/9.
Áp phích trang trí Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. 
Đại hội diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu là những đại diện ưu tú của đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến trong hệ thống và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đây là một sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động giai đoạn 2015-2020, tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Từ năm 2015 đến năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tưởng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mặt trận mỗi cấp; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước, từ đó kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực.

Không chỉ tạo được khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống, tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mà thông qua cách làm hiệu quả và thiết thực này đã khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam ngày càng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Việc triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… của MTTQ Việt Nam đã và đang đi vào thực chất. Điều này không chỉ tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mà còn đa dạng hóa việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, lấy sức dân để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Áp phích trang trí Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. 
Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận các cấp đã phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư, không quản ngại vất vả, đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động nguồn lực để chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các hoạt động đã tập trung hướng về cơ sở, “lắng nghe nhân dân nói” để tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời “nói cho nhân dân nghe” để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Có nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận và tham gia ủng hộ tích cực của nhân dân, bảo đảm triển khai thành công nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Trước bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể như: Toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… và được các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân đồng bộ ở 3 lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch; giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

 

Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức. Từ khi phát động đến nay, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.200 tỷ đồng, trong đó Mặt trận Trung ương tiếp nhận hơn 1.100 tỷ đồng, Mặt trận các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỷ đồng. Thực hiện Kết luận số 77 ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ những kết quả đạt được trong 5 năm qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã xét, hiệp y và đề nghị Nhà nước tặng thưởng 25 Huân chương Độc lập các hạng, 38 Huân chương Lao động các hạng, 99 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 50 Cờ thi đua và 03 Chiến  sỹ thi đua toàn quốc cho 209 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng thưởng 43.792 Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, 178 Cờ thi đua, 9.959 Bằng khen cho 53.929 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, các phong trào thi đua và nhiều đóng góp cho cộng đồng. Đã có 802 tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng thưởng Bằng khen; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tặng thưởng 585 Cờ thi đua, 9.159 Bằng khen và công nhận 445 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là diễn đàn quan trọng để xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp nhằm đẩy mạnh và lan tỏa hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tổng duyệt các nội dung trước thềm Đại hội.

Tính đến chiều 17/9, cơ sở vật chất tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong đã hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra. Tất cả các khâu chuẩn bị về nội dung, văn nghệ chào mừng, hậu cầu, lễ tân, an ninh, y tế, báo chí đã sẵn sàng.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, do vậy khâu chuẩn bị phải được hoàn thành tốt, tất cả những nội dung, chương trình đảm bảo theo yêu cầu; đồng thời lưu ý các thành viên trong Ban tổ chức bố trí thời gian trong các hoạt động như đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng, phát biểu tham luận, lễ trao Bằng khen,... sao cho khớp với phương án và kế hoạch đã đề ra.

 Công tác phun khử khuẩn trước thềm Đại hội.
 
  Một số tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều