Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp xúc đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai ​

(Mặt trận) - Chiều 18/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ VN) do TS. Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ đồng bào Công giáo tại tỉnh Đồng Nai và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đi cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai…

Đoàn công tác tại buổi làm việc với Tòa Giám mục Xuân Lộc

Tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017 và quý I năm 2018. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, sự phát triển của đất nước thời gian qua có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo. Những năm qua, đồng bào Công giáo cả nước đã tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, các hoạt động từ thiện xã hội, công tác giáo dục, y tế; đồng thời tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở Đồng Nai, đồng bào Công giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, Đồng Nai có 8 đơn vị cấp huyện được công nhận là huyện nông thôn mới, trong đó có những huyện có trên 50% dân số là đồng bào Công giáo. Đồng bào Công giáo trong tỉnh đã thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân ở Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Mặt trận tổ chức. Chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo, giáo dân thuộc Tòa Giám mục Xuân Lộc và các chủng sinh tại Đại chủng viện Giuse Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc và bà con giáo dân cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, nhằm không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhấn mạnh trong những thành tựu chung của đất nước có vai trò đóng góp của các chức sắc và bà con giáo dân tỉnh Đồng Nai, nhất là đóng góp trong công tác an sinh xã hội, trong đó Tòa Giám mục Xuân Lộc đã tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển giáo dục, dạy nghề, ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội cũng như tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc

Các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn bằng uy tín của mình, Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo cùng các đức cha, tu sĩ vận động bà con giáo dân giáo Tòa Giám mục Xuân Lộc thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tiếp tục thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại Chủng viện Giuse Xuân Lộc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các chủng sinh Đại Chủng viện Giuse Xuân Lộc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của chức sắc và bà con Công giáo tỉnh Đồng Nai liên quan đến mong muốn được thành lập các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe. Trân trọng những ý kiến và nguyện vọng chính đáng của bà con công giáo mong muốn chung tay xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, những ý kiến này sẽ được Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tập hợp, kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đồng Nai

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, ông Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh. Theo đó, dự kiến cấp xã Đại hội xong trong quý I/2019, cấp huyện Đại hội xong trong tháng 4/2019, cấp tỉnh Đại hội xong trong tháng 5/2019.

Về Đề án về nhân sự, theo ông Tới, sẽ thực hiện theo đúng quy trình gắn với việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, biên chế theo KH 263 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn để làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của MTTQ; xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Xây dựng Đề án nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bao gồm 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 1 kiêm nhiệm, giảm 1 lãnh đạo cấp phó chuyên trách. Sáp nhập Ban Tôn giáo - Dân tộc và Ban Dân chủ - Pháp luật, giảm 1 ban so với tổ chức bộ máy hiện tại và giảm 02 ban so với Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và điều động, sắp xếp nhân lực trong nội bộ cơ quan đảm bảo mỗi ban tối thiểu có 5 biên chế do Ủy viên Thường trực kiêm nhiệm Trưởng ban.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị: Cần có hướng dẫn, thông tin về mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN cấp tỉnh, huyện; hướng dẫn tiêu chuẩn cán bộ MTTQ phù hợp nhiệm vụ ở cơ sở; thông báo kết quả nghiên cứu khoa học về đổi mới công tác MTTQ.

Ông Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đồng Nai báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị Đại hội Mặt trận tỉnh

Phát biểu của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những hoạt động Mặt trận của Đồng Nai trong những năm gần đây và đặc biệt quý I - 2018, tỉnh đã triển khai đồng bộ kế hoạch của Hội nghị lần 8 của UBTƯ MTTQ VN. Với nhiều điểm nổi bật, phản ánh tốt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tình hình cử tri; tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật thứ hai là xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai là tỉnh có nhiều xã được công nhận nông thôn mới, trong đó vai trò của Mặt trận, đoàn thể được thực hiện có hiệu quả. Về công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành viên làm khá tốt. Xây dựng các mô hình ở khu dân cư rất hiệu quả, như Tổ tư vấn về bình đẳng giới, Xứ đạo bình yên, Quỹ xóa đói giảm nghèo…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Mật trận tỉnh Đồng Nai cần tham gia vào các vấn đề nóng, bức xúc của đất nước, của nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng việc tập hợp các tầng lớp nhân dân trong đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mớiđô thị văn minh”; cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Mặt trận tham gia giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội…

Quốc Định

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều