Đoàn Kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Kiểm tra 138 của Bộ Chính trị thực hiện kiểm tra Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cùng chủ trì buổi làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn Kiểm tra có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương…

Về phía Đảng đoàn Quốc hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội… cùng tham dự.

Trước đó, để chuẩn bị, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, tổ Đảng của Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 7/2021 đến nay, sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử, Quốc hội đã tổ chức hai kỳ họp với rất nhiều nội dung quan trọng, vừa là tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ khóa XV, xem xét cho ý kiến khá nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay trả nợ công, cơ cấu lại nền kinh tế, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia...

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua và cho ý kiến một số dự án luật, nghị quyết và đặc biệt là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, xem xét, ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính chất cấp bách, góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, đây là một trong những quyết định rất quan trọng để đáp ứng với yêu cầu tình hình cấp bách của năm 2021. Điển hình là Nghị quyết số 30/2021/QH15 và 5 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ngoài ra còn hướng dẫn kịp thời hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Dự kiến Quốc hội sẽ còn một kỳ họp sẽ diễn ra trong tháng 12 tới, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng đây là một trong những hoạt động rất khẩn trương của Quốc hội để có thể đáp ứng một số công việc tiếp theo rất là cần thiết cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Những kết quả đã đạt được mang lại ý nghĩa tích cực, theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, cuộc sống của nhân dân và góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, trong đó có vai trò rất quan trọng của Quốc hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 
Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Đoàn Kiểm tra ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên của Đảng đoàn để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo kết luận; đồng thời nhấn mạnh, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, khá toàn diện và đồng bộ đạt được nêu trong báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV mà nổi bật đó là tinh thần nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu trình Bộ Chính trị để thành lập Đảng đoàn, thành lập các tổ Đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, 63 tổ Đảng tại các Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, trong đó có việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, đồng thời đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa, thực hiện phù hợp với chức năng cũng như thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Tháng 6/2021, Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng, ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất rõ ràng về công tác chính trị tư tưởng, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và số lượng nội dung đề án rất lớn, với 107 nội dung đề án cụ thể, đặc biệt trong đó có 57 nội dung đề án cho công tác lập pháp thuộc 10 lĩnh vực hoạt động của Quốc hội.

Để đảm bảo chất lượng, tính khả thi của Chương trình, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến của tất cả các tổ Đảng trong quá trình chuẩn bị trước khi Chương trình này được phê duyệt chính thức.

Trên cơ sở đó, tất cả các cơ quan của Quốc hội đã ban hành chương trình hành động và có những nội dung đề án về công tác lập pháp, nội dung đề án quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nội dung về đổi mới tổ chức hoạt động Quốc hội trong chương trình hành động đã được đề ra cụ thể để thực hiện ngay trong năm 2021. 

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá đây là nỗ lực rất lớn của Đảng đoàn Quốc hội, đồng thời Đảng đoàn Quốc hội còn tham gia vào 5 chuyên đề của Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”…

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Đảng đoàn Quốc hội đã có một số kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo phù hợp với hoạt động của Quốc hội. Trên cơ sở đó, Đoàn Kiểm tra cho rằng Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, có đánh giá sâu sắc, rút kinh nghiệm để làm cơ sở tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội thiết thực, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật.

Đảng đoàn Quốc hội chủ động dự báo, nắm bắt tình hình để cụ thể hóa cũng như đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung cho những nhiệm vụ ưu tiên trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phân công trách nhiệm rõ ràng và phát huy được vai trò của các tổ Đảng, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó quan hệ phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các Ban Đảng rất chặt chẽ.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, trong việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng đoàn Quốc hội chính là gắn với các hoạt động của Quốc hội, đây là hình thức tuyên truyền sâu sắc nhất.

Đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội trong năm 2021 - năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và khóa XV với nhiều hoạt động chuẩn bị cho các kỳ họp, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động làm cho công việc Quốc hội bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh không làm hoạt động của Quốc hội bị gián đoạn. Quốc hội đã đổi mới hoạt động, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, vẫn đảm bảo được tất cả các quy trình, thủ tục, nguyên tắc hoạt động của Quốc hội. Thậm chí Quốc hội còn dự kiến bổ sung thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay để giải quyết tiếp những vấn đề theo yêu cầu của công việc chung.

Nhấn mạnh Đảng đoàn Quốc hội cần tiếp tục phối hợp với các cơ chế đại diện cho các tầng lớp nhân dân như Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, một yêu cầu trong Nghị quyết Đại hội XII được tiếp tục nêu trong trong Nghị quyết Đại hội XIII đó là việc đảm bảo nhân dân tham gia vào quá trình thảo luận, đi đến quyết định chính sách, đặc biệt là chính sách liên quan đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Do đó, Đảng đoàn Quốc hội cần tiếp tục quan tâm thực hiện. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phải thực sự tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là công việc thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ để tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, thống nhất ý chí hành động, đồng thuận cao trong nhân dân…

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lĩnh hội, tiếp thu toàn bộ ý kiến của đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Đoàn Kiểm tra 138 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của Đảng đoàn Quốc hội, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò, nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết sách của Quốc hội liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều