Đổi mới công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay

(Mặt trận) - Chiều 15/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Đổi mới công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay”.
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 
Trình bày báo cáo tóm tắt nội dung đề tài, ThS. Đỗ Thị Vân An, Chủ nhiệm đề tài nêu rõ, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vi hoạt động của Mặt trận ngày càng mở rộng, nhiệm vụ của Mặt trận cũng ngày càng nặng nề; phương thức hoạt động ngày càng đa dạng và phong phú, gắn với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi Mặt trận phải có một đội ngũ cán bộ vững vàng về chủ trương, đường lối đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết sâu sắc lý luận và nghiệp vụ công tác Mặt trận để tham mưu cho Đảng, phối hợp với các cấp chính quyền xây dựng chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thực tiễn.

Trong những năm gần đây, công tác bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận các cấp đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Từ năm 2015 đến nay đã tổ chức được 8 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho trên 1.956 học viên là cán Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương...

Tuy nhiên, thực tiễn công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong thời gian vừa qua cho thấy có một số bất cập: Nội dung bồi dưỡng chưa thực sự trang bị cho cán bộ Mặt trận những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác và hoạt động hàng ngày; cách thức tổ chức bồi dưỡng còn thiếu tính ổn định và chưa khoa học; báo cáo viên cho các lớp bồi dưỡng tại địa phương chủ yếu là lãnh đạo Mặt trận các cấp hoặc giảng viên các trường Chính trị tỉnh thực hiện….

Vấn đề đặt ra hiện nay đề tài cần phải giải quyết đó là nghiên cứu việc đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp bắt đầu từ khâu xây dựng Kế hoạch, chương trình, nội dung, đối tượng được triệu tập, ...chú trọng việc trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết cho cán bộ nhằm cải thiện hiệu quả làm việc, đồng thời chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ những kỹ năng, thái độ, kiến thức để có thể đảm nhiệm vị trí công việc mới trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài đã tập trung vào nghiên cứu công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ năm 2015 đến nay thông qua 3 chương, từ đó nhằm làm rõ vai trò của công tác bồi dưỡng đối với chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận; Phân tích thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay.

Theo đó, giải pháp tập trung vào 5 nội dung: Thống nhất về quan điểm, chủ trương và hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp; Đổi mới từng khâu trong công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng giảng viên, báo cáo viên đáp ứng được yêu cầu của các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp trong tình hình mới; Tăng cường công tác tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng, sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm; Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp.

 Quang cảnh Hội nghị 
Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu cho rằng, từ vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra có thể thấy việc đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ MTTQ các cấp là nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài. Việc nghiên cứu, đánh giá và phân tích đúng thực trạng công tác bồi dưỡng và đề ra những giải pháp nhằm đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Từ ý kiến của nhà khoa học trong Hội đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, nhóm triển khai cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề tài nhằm đảo bảo chất lượng và yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, nội dung Đề tài đã đáp ứng cả về lý luận và thực tiễn nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay, tạo động lực để mỗi cán bộ thực hiện tốt vai trò của mình trong việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Với những nội dung được đề cập, Hội đồng nghiệm thu đã công nhận đề tài đạt loại xuất sắc.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều