Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương

“Quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ,... có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả” là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại phiên bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Giới thiệu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 29, quan điểm chỉ đạo của Đảng, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và 10 nhóm giải pháp đề ra trong Nghị quyết , đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị hết sức quan trọng, định hướng tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Buổi chiều, hội nghị nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Đồng chí nêu rõ, Quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ mang tính kết nối, đồng bộ, thống nhất cao, tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và đạt được các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cơ sở để lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, là căn cứ để xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đầu tư công và thu hút đầu tư. Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định việc phân bổ và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời.

Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thể hiện những nội dung chủ yếu của Quy hoạch tổng thể quốc gia, bao gồm các quan điểm, mục tiêu phát triển, tầm nhìn, những nhiệm vụ trọng tâm, các định hướng quan trọng về phát triển và phân bổ không gian theo các ngành, lĩnh vực chủ yếu và vùng, lãnh thổ; giải pháp cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các nghị quyết, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII là rất hệ trọng, đã được các báo cáo viên giới thiệu rất đầy đủ, sâu sắc qua các chuyên đề. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6, để định hướng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) 
Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết kết luận của Trung ương phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng thời với giới thiệu mô hình điển hình trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận xã hội. 

Đồng chí cho biết, đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các Đảng đoàn; Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả, với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”; khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay nhưng mà thực hiện thì rất gay.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở và xử lý nghiêm khi thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả… 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung đã đề ra trong văn kiện hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn dân, toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều