Đổi mới phương thức hoạt động của các chương trình giám sát

(Mặt trận) - Chiều 7/3, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ đã họp triển khai kế hoạch phối hợp giám sát và thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình trong năm 2018. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Với mục tiêu tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; Luật Khoa học và Công nghệ tại các bộ, ngành, địa phương; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Khoa học và Công nghệ trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời thông qua hoạt động giám sát để phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ sao cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo được sự đồng thuận của xã hội.

Chương trình giám sát về khoa học, công nghệ trong năm 2018 có sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tập trung vào giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ để thực hiện các chế độ, chính sách phát triển khoa học và công nghệ đối với các cá nhân, tổ chức, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực, khoa học công nghệ; giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, đoàn sẽ tiến hành giám sát tại 2 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và 2 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thời gian giám sát điểm từ tháng 4/2018.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, các chương trình giám sát trong năm 2017 được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, trên cơ sở thực tiễn kết quả hoạt động giám sát năm 2017, Ban Chỉ đạo tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát trong năm 2018.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho rằng, thông qua các chương trình giám sát phải có những phát hiện và kiến nghị với địa phương về những vấn đề phát sinh, đưa ra những khó khăn, bất cập nảy sinh nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ. Sau giám sát, cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ để từ đó nhân rộng các mô hình hay tại các địa phương trên cả nước.

“Sau các chương trình giám sát trong năm 2018, cần phải hình thành một báo cáo chung đánh giá theo từng nội dung của Nghị quyết, để từ đó phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các chương trình giám sát. Đặc biệt, cần đổi mới phương thức giám sát sao cho phù hợp, hiệu quả”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều