Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo và ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”.

Quang cảnh phiên họp

Cùng tham dự có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và thành viên Ban chỉ đạo.

Dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam” nêu rõ, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài”.

Trong công cuộc đổi mới, nền dân chủ ngày càng phát triển, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng quan trọng, nhiệm vụ càng nặng nề hơn, cần tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của Nhân dân, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước.  

Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng xác định phải: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thực tế hiện nay, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho UBTƯ MTTQ Việt Nam nhưng lại chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam.

UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chủ trì tập hợp 12 cơ cấu, thành phần trong xã hội (Công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài). Tuy nhiên tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan chuyên trách giúp việc chưa tương xứng với khối lượng nhiệm vụ được giao, chưa phát huy tốt vai trò tham mưu giúp việc cho UBTƯ MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Từ những nội dung nêu trên, việc xây dựng và hoàn thiện Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác MTTQ Việt Nam trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

Đề án sẽ tập trung đổi mới bộ máy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng tổ chức, bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, tính chất của một cơ quan chuyên trách giúp việc tổ chức liên minh chính trị, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động.

Đề án cũng làm rõ vai trò cơ quan giúp việc UBTƯ MTTQ Việt Nam phải thực sự là một tổ chức có cơ cấu hợp lý, được vận hành một cách khoa học chặt chẽ, phát huy được trí tuệ tập thể, vừa chuyên sâu, vừa tổng hợp, bám sát chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam được quy định trong Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Việc đổi mới có trọng tâm, bảo đảm tính kế thừa, có lộ trình đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để MTTQ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại phiên họp, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận góp ý vào đề án để làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam; thực trạng hoạt động bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đề xuất các giải pháp phải vừa mang tính chiến lược, lâu dài vừa mang tính cụ thể, đảm bảo khắc phục những tồn tại, hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp

Tiếp thu ý kiến đại biểu tham dự phiên họp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án, trong đó cần tập trung làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; yêu cầu về đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu việc xây dựng các chuyên đề về chức năng bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, từ đó làm rõ vai trò tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, biên chế phải đảm bảo để tham mưu giúp UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường trực hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời đề án cũng phải kế thừa, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy.

“Nội dung Đề án cần phản ánh rõ thực trạng của các Ban, đơn vị của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó đánh giá được ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt cần làm rõ địa vị pháp lý của MTTQ Việt Nam để phát huy vai trò phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội…”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều