Đồng chí Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu là các đơn vị trực thuộc Học viện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; đại diện các ban, ngành Trung ương đã đến dự buổi lễ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai giảng năm 2020 - 2021. Ảnh: TTXVN 
Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Năm học 2019 - 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng giảng dạy, học tập được nâng lên; đội ngũ giảng viên được tăng cường về chất lượng và số lượng. Việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu bám sát nội dung chương trình các môn học, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn trong nước và quốc tế. Công tác phối hợp giữa đơn vị quản lý đào tạo với các đơn vị giảng dạy, đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng đồng bộ, góp phần tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đề ra…

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, năm học 2020 - 2021, Học viện xây dựng những giá trị cốt lõi trong phương châm hành động: Kiên định, phụng sự, thực tiễn sáng tạo và hiện đại. Đây cũng là năm thứ tư Học viện tiếp tục đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật học tập của học viên và kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường đào tạo mẫu mực, xứng đáng với vị thế của Trường Đảng Trung ương.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên đang công tác, giảng dạy, học tập tại Học viện nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Theo đó, gương mẫu, chủ động đi đầu trong nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo kiểu mẫu cho cán bộ, lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng.

Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và bảo đảm chất lượng học tập của học viên, sinh viên; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện nghiêm các loại quy chế, quy định; duy trì chặt chẽ công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới của Học viện. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Học viện tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác để phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu tư vấn chính sách của Học viện phải tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của ngôi trường có bề dày, cao cấp nhất của Đảng, với phương châm “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” như Bác Hồ từng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ rõ, xây dựng, phát triển Học viện và hệ thống các trường chính trị trở thành trung tâm đào tạo mẫu mực cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo cao cấp của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, Học viện rà soát, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế theo hướng tiếp tục chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương cương ở học đường; đồng thời tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát huy trong học tập, nghiên cứu trên toàn hệ thống trường chính trị.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải luôn nắm vững nguyên tắc, thấm nhuần quan điểm của Đảng: Xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện hoàn cảnh và thực hiện nhiệm vụ, chức năng của hệ thống trường chính trị. Học viện phải là cơ quan đi đầu, gương mẫu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, thấm nhuần tư tưởng của Đảng; bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Trong đó, chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống. Đồng thời, phải rất thiết thực dạy những điều Đảng cần, học viên cần, gắn với quá trình công tác lâu dài, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, Học viện cần nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác lý luận, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 260 ngày 9/4/2020 về đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng năm 2020, giảm đào tạo không tập trung, tăng cường cán bộ học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; thí điểm một số lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan ở Trung ương nếu có đủ điều kiện.

Các đại biểu cùng đông đảo các học viên của Học viện tại Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Ảnh: TTXVN 
Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần chủ động, tích cực tham mưu về nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm, theo yêu cầu, trình độ, tính chất công việc.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, các thầy cô giáo phải chuyển từ vai trò giảng bài sang vai trò hướng dẫn, phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, phương pháp làm việc, nghiên cứu, học tập để học viên, sinh viên noi theo. Việc đào tạo nghiên cứu sinh, cao học, cử nhân phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; chất lượng phải được nâng cao, kiểm soát được đầu vào, đầu ra. Bên cạnh đó, Học viện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh, đảm bảo công tác tuyển sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng tốt hơn và chủ động hơn cho nhu cầu đào tạo cán bộ nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

"Các học viên phải luôn tự hào được học tập, rèn luyện tại ngôi trường cao cấp nhất của Đảng, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối dày công xây dựng. Do đó, các học viên càng phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, từ đó không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, xác định học tập là vinh dự, là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm", Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo Phan Phương (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều