Đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với quá trình xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 15/2, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tỉnh ủy Bến Tre đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”. Thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày tham luận nhằm làm rõ những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát vào quá trình xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội thảo

Chủ trì hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành trực thuộc của tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành gắn liền với hoạt động của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát, cùng các đại biểu, nhà khoa học Trung ương, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh năm 1913 trong một gia đình viên chức nghèo tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đồng chí là một nhà tri thức yêu nước học cao, hiểu rộng, có uy tín lớn trong xã hội, nhất là tầng lớp tri thức. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách quan trọng: Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định; Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Đảng và Nhà nước đã trao tặng phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thân thế, sự nghiệp và công lao của đồng chí Huỳnh Tấn Phát được khái quát trong 5 nội dung nổi bật.

Một nhà lãnh đạo mẫu mực, giàu lòng yêu nước và tinh thần lạc quan cách mạng

Trước tiên, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được đào tạo cơ bản là kiến trúc sư, sớm giác ngộ cách mạng. Đồng chí học cao, hiểu rộng, có uy tín lớn; là một chiến sỹ cộng sản kiên trung, bị địch bắt tù 2 năm, ra tù tiếp tục hoạt động cách mạng. Đồng chí là một nhà lãnh đạo mẫu mực, giàu lòng yêu nước và tinh thần lạc quan cách mạng; trọn niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Nhiều đồng chí công tác cùng thời đồng chí Huỳnh Tấn Phát kể lại rằng, đồng chí Huỳnh Tấn Phát có gương mặt rạng ngời, nụ cười thường trực trên môi, mỗi khi gặp đồng chí để báo cáo, xin ý kiến là mọi khó khăn đều tan hết”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một trong những người được tổ chức Đảng giao vận động thành lập Ủy ban Trung ương lâm thời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1962, tại Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, Đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận. Năm 1966, Đồng chí được cử làm Ủy viên Khu ủy Sài Gòn-Gia Định, phụ trách công tác Dân vận-Trí thức vận. Đồng chí đã vận động được nhiều trí thức yêu nước, kể cả một số nhà tư sản giàu có rời xa cuộc sống phồn hoa nơi phố thị để ra chiến khu tham gia kháng chiến, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Điểm nổi bật thứ ba khi nhắc tới đồng chí Huỳnh Tấn Phát phải kể đến khi là Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham dự Hội nghị 4 bên tại Paris, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã kết hợp hài hòa, hiệu quả ngoại giao Nhà nước với ngoại giao nhân dân, phát huy vai trò, uy tín cá nhân; phối hợp chặt chẽ với đoàn ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên quyết đấu tranh đòi ngừng bắn, chấm dứt can thiệp của Mỹ, trả lại quyền tự do, dân chủ cho miền Nam Việt Nam.

Người tiên phong đổi mới tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới sự kiện, tại Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận họp từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 1982, để tăng cường công tác Mặt trận trong tình hình mới, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được Bộ Chính trị điều động tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí đã cùng các đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Xuân Thủy chỉ đạo xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 18/4/1983 của về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới”. Chỉ thị đã đánh dấu nhận thức mới của Đảng ta về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  theo đó, ba chức năng cơ bản của Mặt trận là: tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thống nhất hành động và phản ánh nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, đồng thời đề ra sáu nhiệm vụ cụ thể để thực hiện ba chức năng đó. Chỉ thị số 17-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển của Mặt trận và vẫn còn giá trị thiết thực cho đến ngày nay.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (tháng 5/1983), đồng chí Huỳnh Tấn Phát được cử làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giai đoạn 1983-1988 là thời kỳ MTTQ Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tiến tới thử nghiệm các mô hình, góp phần thúc đẩy hình thành đường lối đổi mới và bước đầu thực hiện đổi mới toàn diện đất nước. Điểm nhấn của thời kỳ đồng chí Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam là đổi mới tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam: “Khi nói đổi mới tư duy cán bộ chúng ta làm công tác Mặt trận, công tác dân vận không thể nói chính trị, tư tưởng chung chung nữa mà phải tiếp cận các vấn đề kinh tế, cần có sự nhạy cảm tiếp thu các quan điểm kinh tế của Đảng từ đó vận dụng vào hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể”.

Điểm nổi bật thứ năm Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc tới là thời kỳ đồng chí Huỳnh Tấn Phát là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu để ngày 26/3/1986, Ban Bí thư ban hành thông báo lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày kỷ niệm sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Hiện nay, Điều lệ MTTQ Việt Nam đã ghi rõ ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Ngày kỷ niệm này ngày càng thiết thực, hiệu quả, trở thành ý chí, nguyện vọng của toàn dân, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó với nhau, một nhân tố tích cực, tiếp tục bồi đắp, hun đúc nên truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Nhắc tới quá trình 93 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam ngày nay đã có 12 đồng chí vinh dự được cử giữ chức vụ Chủ tịch, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thân thế, sự nghiệp cách mạng của mỗi đồng chí đều gắn liền với một thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí nào cũng thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sỹ cộng sản, tận trung với nước, tận hiếu với dân, đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; bồi đắp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Là thế hệ đi sau kế tục sự nghiệp cha anh, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, chúng tôi rất đỗi tự hào, tri ân công lao của Đồng chí và nguyện học tập, noi theo tấm gương cao cả, trọn đời vì nước, vì dân của Đồng chí; phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Hương Diệp - ảnh Đoàn Đại Trí

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều