Đưa tiêu chí 'có thể đo đếm được' vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Sáng 2/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rất sâu rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, do đó “phải làm rất kiên trì, đều tay”. Đặc biệt, trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, những giá trị truyền thống cao đẹp, phẩm chất đáng quý, “yêu nước, thương nòi” của dân tộc Việt Nam lại càng được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc xây dựng đời sống văn hóa hiện cũng chịu tác động, ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại mới, sự xuất hiện của hình thức văn hóa giải trí mới, nhất là trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Qua kiểm tra việc thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại một số địa phương, cho thấy, sẽ có sự thay đổi rất lớn về công tác quản lý và phục vụ người dân; đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường có thời gian xuống cơ sở, có điều kiện hỗ trợ người dân nhiều hơn”. Trong thời gian tới, các bộ, ngành cần tích cực vận động xây dựng văn hóa công sở, trên tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính,

 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thúc đẩy các hoạt động nâng cao dân trí như phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập; tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội ở khía cạnh văn hóa; bỏ những thói quen, tập tục không còn phù hợp với nếp sống văn minh; tích cực thực hiện vệ sinh môi trường từ những việc nhỏ như phân loại rác thải, không sử dụng hóa chất nông nghiệp bừa bãi...; kiên trì đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu; phát huy vai trò của người cao tuổi… Trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, người dân và xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ về các hành vi mang tính chất xâm hại với những hoạt động mang tính giáo dục, có ứng xử phù hợp, điều chỉnh kịp thời, tránh cực đoan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đúc rút các ý kiến đóng góp tại Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (tổ chức ngày 29/11 vừa qua), đưa vào những tiêu chí cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để hướng dẫn thực hiện tại cơ sở, "có thể đo đếm được"; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe của nhân dân được chú trọng

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung phong trào có trọng tâm, trọng điểm; ban hành kịp thời kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào đến các cấp, ngành và người dân. Ban Chỉ đạo phong trào các địa phương đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào tại cơ sở như: tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú; hướng dẫn bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa nông thôn mới”; “Khóm văn minh đô thị”; “Xã văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, trong đó tạo điều kiện cho một số địa phương tổ chức bình xét sớm các danh hiệu văn hóa đối với các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới; khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến... Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, chương trình xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả. Chính sách xã hội được duy trì và thực hiện tốt; phúc lợi xã hội, đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe của nhân dân được chú trọng.

Cùng với những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương và địa phương trong một số lĩnh vực chưa đạt được kết quả theo yêu cầu đặt ra. Một số ngành chưa hướng dẫn kịp thời các chủ trương mới; khó khăn cho việc chi kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu tại địa phương; hạn chế trong hoạt động của một số thiết chế văn hóa, thể thao các cấp…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như thực hiện kế hoạch công tác đã được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung tuyên truyền thực hiện đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai các nội dung được nêu tại Quyết định số 1909/QĐ- TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức thực hiện phong trào. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới...

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều