Gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 4/1, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự còn có nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Cần Thơ (cũ), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 tại buổi họp mặt. 
Báo cáo về kết quả hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Quốc Trung, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị, lấy ý kiến đóng góp 71 dự án luật, 3 nghị quyết và 2 đề án, báo cáo kịp thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và các cơ quan có liên quan của Quốc hội theo quy định.

Tham dự 4 hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách do UBTVQH tổ chức để thảo luận đóng góp dự thảo các luật; tham dự hơn 40 hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến cho các dự án luật và dự thảo pháp lệnh do UBTBQH và các cơ quan khác của Quốc hội tổ chức.

Ông Trần Quốc Trung, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ báo cáo hoạt động của Đoàn Cần Thơ.     
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức giám sát 7 chuyên đề; tổ chức điểm cầu trực tiếp các phiên họp thứ 9, thứ 13, thứ 22, thứ 26, thứ 36 của UBTVQH và thực hiện chất vấn Bộ trưởng các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Giao thông Vận tải và Ủy ban Dân tộc về các nội dung thực hiện chính sách đối với người có công, thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng, chất lượng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đầu tư và ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, chính sách ưu tiên đối với đồng bào vùng dân tộc thuộc các địa bàn khó khăn và tiến độ thực hiện đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và các cơ quan hữu quan tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong đoàn thực hiện 217 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 36.360 lượt cử tri tham dự và tổng hợp được 572 kiến nghị gửi đến UBTVQH, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp 229 lượt, với hơn 319 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã tiếp nhận 668 đơn. Qua xem xét đã ban hành văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 213 đơn, đôn đốc giải quyết 29 đơn, trả lời và hướng dẫn 210 đơn, lưu 216 đơn.

Tại các kỳ họp Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, các đại biểu Quốc hội trong đoàn tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về dự kiến nhân sự, tham gia bỏ phiếu để bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cao cấp của Nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã tham gia 229 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận đóng góp các nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và 5 năm.

Đoàn cũng tiến hành chất vấn trực tiếp 19 lượt đối với Thủ tướng Chính phủ, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng về những vấn đề liên quan đến việc ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ vốn vay và có chính sách khởi nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô sản suất nhỏ và vừa, nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, tình hình biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt. 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trải qua 14 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Hoạt động của Quốc hội đã khẳng định vai trò lịch sử to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quốc hội đã quy tụ, tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết của hàng nghìn đại biểu trong việc tham gia xây dựng, ban hành Hiến pháp, luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Đến nay, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), hàng trăm luật, bộ luật, nhờ đó đã hình thành hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, thống nhất, minh bạch, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng; bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước; tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Quốc hội cũng đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, đối ngoại, chương trình, kế hoạch phát triển đất nước, quyết định chủ trương đầu tư những công trình, dự án trọng điểm quốc gia…

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội thông qua các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương cũng như qua các cơ chế nghị sĩ hữu nghị đã phát huy vai trò là kênh đối ngoại quan trọng, phát huy lợi thế vừa mang tính đối ngoại “nhà nước”, vừa mang tính “nhân dân” sâu sắc, đóng góp quan trọng vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị đoàn lưu ý, tiếp tục đổi mới hoạt động của Đoàn trong việc tiếp xúc cử tri, gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, chú trọng nghiên cứu những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại địa phương, tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV cho đến khi chuyển giao cho Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV.

Người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh thêm, năm 2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn cần chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 2021-2026 thành công tốt đẹp.

 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. 
“Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, là ngày hội của toàn dân và diễn ra thành công tốt đẹp, tôi đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến chất lượng nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo tính kế thừa, đúng cơ cấu theo quy định, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất làm đại diện cho cử tri tham gia hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, “lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để hoạt động của các đại biểu Quốc hội trong đoàn và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ngày càng tốt hơn…”.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ đại biểu tại buổi họp mặt.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các nhiệm kỳ tại buổi họp mặt. 

QUỐC TRUNG

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều