Giới thiệu nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV

(Mặt trận) - Sáng 11/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị 
Tham dự Hội nghị có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các vị Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương.

2 cá nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Báo cáo kết quả Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, căn cứ Nghị quyết số 1226 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Số lượng được phân bổ cho khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 29 người.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch và các tổ chức thành viên (ngày 4/2) đã thống nhất phân bổ số lượng 29 người của khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, 25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người; Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 dân tộc thiểu số).

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin, căn cứ tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cùng các văn bản quy định có liên quan, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất giới thiệu 2 người của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và bà Trương Thị Ngọc Ánh ứng cử ĐBQH khóa XV. Không có ý kiến nêu các vụ việc cần xác minh về người ứng cử.

Đối với 2 nhân sự cá nhân tiêu biểu là bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, Vụ trưởng Vụ quản lý Danh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải và ông Thổ Út, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo cơ quan quản lý và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử.

Kết quả, 100% cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu bà Lê Thị Thu Hương, ông Thổ Út ứng cử ĐBQH khóa XV. Không có ý kiến nêu các vụ việc cần xác minh về người ứng cử.

 
 
 Các đại biểu biểu phát biểu tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, cho ý kiến đối với 4 người được UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 18/3, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Trân trọng cảm ơn những ý kiến chân thành, thẳng thắn và sâu sắc của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 22/2/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226: Điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Về số lượng không có gì thay đổi, bên cạnh đó đã điều chỉnh tăng cơ cấu kết hợp đại biểu là nữ, người ngoài đảng, số lượng tuổi trẻ và có điều chỉnh về số lượng dân tộc ứng cử, số lượng tái cử. Đồng thời cũng có một số thay đổi, sau Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cho phù hợp với sự thay đổi vị trí công tác của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

"Để chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian tới, Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp các địa phương, các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị về công tác bầu cử; Thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan, tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội; Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thông tin thêm, ngay sau Hội nghị này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 18/3, để lập danh sơ bộ 500 người ứng cử ĐBQH khóa XV cả ở Trung ương và địa phương.

“Ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, sẽ thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và nhiều nội dung công việc khác theo đúng kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng tinh thần dân chủ, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội cùng quyết tâm vào cuộc để góp phần cho thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV  
Tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV.

Hương Diệp - Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều