Hòa thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời - đạo nghiệp và những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc

(Mặt trận) - Sáng 26/8, tại chùa Candaransi, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hòa thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời - đạo nghiệp và những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc”.
 
Hội thảo được tổ chức nhân 5 năm ngày viên tịch của cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, nguyên Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ khóa IV đến khóa VII và là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX sắp được tổ chức.

Ông Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc nghiên cứu tôn giáo, lịch sử, văn hóa không chỉ là công việc mang tính học thuật hàn lâm đơn thuần, mà còn góp phần thiết thực vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, để xã hội phát triển bền vững.

Hội thảo “Hòa thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời - đạo nghiệp và những đóng góp cho Đạo pháp và dân tộc” được tổ chức nhằm nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp của Hòa thượng Danh Nhưỡng, những cống hiến nổi bật đối với Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng, và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Hội thảo cũng tập trung đánh giá tầm ảnh hưởng, vai trò của Hòa thượng Danh Nhưỡng trong hành trình phục sự dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chia sẻ chuyên môn nghiên cứu về Phật giáo Nam tông Khmer; các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến Phật giáo Nam tông Khmer, đặc biệt là Phật giáo Nam tông Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 40 tham luận được các nhà nghiên cứu, học giả, cao tăng đại đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến và trình bày tại Hội thảo tập trung làm rõ cuộc đời, những đóng góp to lớn của Hòa thượng Danh Nhưỡng cho đạo pháp, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Chùa Candaransi trong đời sống văn hóa của người Khmer Nam Bộ và vai trò kết nối Phật giáo quốc tế.

  Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, hội thảo khoa học về Hòa thượng Danh Nhưỡng tổ chức trong giai đoạn này có ý nghĩa sâu sắc giúp mọi người hiểu thêm về cuộc đời đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng với đạo pháp và dân tộc.

“Hòa thượng Danh Nhưỡng là một con người đức độ, giàu lòng yêu nước, luôn góp phần đấu tranh cho những người nghèo khổ, cho những người bị áp bức. Có thể nói Hòa thượng là người không chỉ gắn bó vun đắp xây dựng Giáo hội, mà còn là một trong những người đem hết tình cảm tấm lòng của mình cùng với Giáo hội xây dựng ngôi nhà chung của GHPGVN chúng ta, để cùng thống nhất hệ phái, thành một Giáo hội chung của dân tộc Việt Nam” ông Huỳnh Đảm nhận định.

 Đại biểu tham dự Hội thảo 
Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhìn lại và suy ngẫm về cuộc đời, đạo nghiệp, những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng cho đạo pháp và dân tộc.

“Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng kính phục, sự biết ơn sâu sắc đến Hòa thượng nguyên Phó Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, vị giảng sư Phật học, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII. Ngài còn là một chiến sĩ tham gia công cuộc giải phóng, chống độc tài, đàn áp nhân dân tại miền Nam trước năm 1975. Sự nghiệp của Hòa thượng Danh Nhưỡng để lại cho Hệ phái Khmer Nam tông, cho GHPGVN và cho đất nước Việt Nam là rất đáng trân trọng”, Hòa thượng Thích Giác Toàn góp thêm góc nhìn về cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng.

Về phía Phật giáo, cũng theo Hòa thượng Thích Giác Toàn, công lao lớn của ngài rất có ý nghĩa, không chỉ đối với đất nước mà cả với Phật giáo quốc tế. Năm 2011, Chính phủ nước Cộng hòa Myanmar và Hội đồng Tăng-già Myanmar đã trao tặng ngài tước hiệu vô cùng cao quý Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja (Tối thượng Chiếu quang Đại Pháp sư). Tước hiệu này của ngài cũng là niềm tự hào của GHPGVN và của Hệ phái Nam tông Khmer.

Hòa thượng Thích Giác Toàn đề nghị, sau cuộc hội thảo, GHPGVN, Nhà nước, Hệ phái Nam tông Khmer và Phật tử cần thực hiện một số điều sau: “Sưu tầm thêm những tài liệu liên quan đến Hòa thượng…; Giáo hội cùng Hệ phái Nam tông Khmer và sự giúp đỡ của Nhà nước thực hiện việc phát triển bảo trì các di tích liên hệ đến Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng; Tổ chức thêm nhiều hội nghị, hội thảo về Trưởng lão Hòa thượng, rút ra bài học về tấm gương sáng, công đức của ngài”.

 Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Sơ lược tiểu sử, cuộc đời tu học, hành đạo cống hiến cả cuộc đời phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc của cố Hòa thượng Danh Nhưỡng, ông Ngô Sách Thực cho biết, hơn 40 năm trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa cùng dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer, Hòa thượng Danh Nhưỡng cùng các sư sãi, Phật tử Khmer đã có nhiều đóng góp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam vững mạnh và trường tồn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, góp phần làm phong phú văn hóa Việt Nam, thực hiện đường hướng hành đạo đúng đắn “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại Hội thảo 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tri ân đạo hạnh, công lao của Hòa thượng Danh Nhưỡng, khẳng định, xuyên suốt cuộc đời - đạo nghiệp của mình, Hòa thượng Danh Nhưỡng - vị giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp bước các vị danh tăng tiền bối, thể hiện rõ hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Hòa thượng Danh Nhưỡng đã tích cực tham gia ủng hộ cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất cho đến ngày viên tịch, Hòa thượng Danh Nhưỡng đã được đồng bào Phật tử, chính quyền tín nhiệm bầu vào các chức vụ lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII. Với cương vị là Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và giáo dục của Giáo hội, góp phần xây dựng, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết lòng quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ, giáo dưỡng và dìu dắt đồng bào Phật tử bền vững đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo khoa học về cuộc đời, sự đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với đạo pháp và dân tộc là một việc làm ý nghĩa, có giá trị vinh danh những cống hiến to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước. Hội thảo cũng là nguồn tư liệu khoa học quý báu để giáo dục các thế hệ tăng ni, Phật tử về tấm gương sáng hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc.

HD

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều