Hoàn thành Đại hội MTTQ cấp huyện trong tháng 6/2024

Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029, các địa phương đang tập trung tổ chức chu đáo, thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng thành công Đại hội MTTQ TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 - Đại hội điểm cấp tỉnh của toàn quốc. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngay sau khi hoàn tất việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng lộ trình, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Tại tỉnh Lào Cai, 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện. Việc hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch của Đại hội MTTQ cấp huyện là tiền đề quan trọng để Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai hướng tới Đại hội cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7 tới.

Nhìn lại công tác tổ chức Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần khẳng định, qua quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền địa phương nên các Đại hội được chuẩn bị một cách chu đáo cả về nội dung và hình thức, phát huy dân chủ, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Điểm nổi bật là nhân sự Ủy ban MTTQ các huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Đại hội hiệp thương cử có sự chuyển biến cả về chất và lượng. Đại hội MTTQ cấp huyện đã dân chủ hiệp thương cử 531 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố khóa mới đúng quy trình, cơ cấu, thành phần, đảm bảo tỷ lệ ngoài Đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu.

“Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, nhân dân về vị trí, vai trò của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương” - ông Giàng Seo Vần khẳng định.

Còn tại Hải Dương, nhằm chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chọn huyện Kim Thành là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các huyện, thị xã, thành phố khác. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện ở Hải Dương sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024 và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong tháng 8/2024.

Để hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị gửi các huyện để tổ chức các hội nghị thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trước khi tiến hành tổ chức Đại hội.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần theo đúng quy định của Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên. Quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước và công tác Mặt trận. Dự kiến nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2024-2029 có số lượng 89 vị, tăng 2 ủy viên so với nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương khóa XVII có 8 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

“Về nhân sự chủ chốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, giới thiệu Phó Bí thư Thường trực tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh; phân công 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giới thiệu hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh” - ông Nguyễn Đức Tuấn thông tin.

Báo cáo của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện đang được các địa phương tổ chức triển khai theo đúng lộ trình, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 10/5/2024, có 134/705 đơn vị cấp huyện thuộc 57/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 19%). Tổng hợp kết quả của 134 Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện có 111/134 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy (tỷ lệ 82,83%); trong đó có 43/134 Chủ tịch là Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ (tỷ lệ 32,08%); 91/134 Chủ tịch Ủy ban MTTQ chuyên trách (tỷ lệ 67,92%); Có 23/134 Chủ tịch là Ủy viên Ban Chấp hành (tỷ lệ 17,17%).

Theo đánh giá của UBTƯ MTTQ Việt Nam, quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền; nội dung và công tác nhân sự của Đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, yêu cầu chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp và hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ các cấp của địa phương; chủ động xây dựng sớm kế hoạch cụ thể triển khai, tập huấn, hướng dẫn Mặt trận cấp dưới thực hiện; thành lập các Tiểu ban giúp việc và chọn đơn vị để tổ chức Đại hội điểm ở từng cấp để rút kinh nghiệm. Các nội dung của Đại hội và tiến độ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đặc biệt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ các cấp được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú đã tạo được không khí sôi nổi, quan tâm của các tầng lớp nhân dân, của hệ thống chính trị hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Đề án, Hướng dẫn tổ chức Đại hội của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 8/2024. Để tổ chức và triển khai có hiệu quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sau khi thống nhất với Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã lựa chọn Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 là Đại hội điểm cấp tỉnh của toàn quốc. Đến nay, đã có 3/63 tỉnh, thành phố là Cần Thơ, Bạc Liêu, Tiền Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trung Hiếu

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều