Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Giải đáp và gợi mở một số nội dung quan trọng của công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 14/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.
 Chủ trì Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 là sự kiện quan trọng nhằm triển khai những nội dung lớn để hệ thống Mặt trận triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ triển khai 4 nhóm nội dung chính: Nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cùng với quán triệt Chỉ thị này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng xin ý kiến góp ý vào dự thảo Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nội dung quan trọng thứ hai theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ triển khai Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; triển khai Kế hoạch giám sát, chuyên đề năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nội dung thứ ba là đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bênh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó trao đổi, tháo gỡ những nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nội dung quan trọng thứ tư là tại Hội nghị, sẽ báo cáo kết quả Mặt trận 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023; Định hướng về một số nội dung liên quan xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh

“Đây là những nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện, ban hành triển khai thực hiện.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà định hướng về một số nội dung liên quan xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã định hướng một số nội dung thảo luận về dự thảo Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh định hướng một số nội dung đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; Hướng dẫn, triển khai Kế hoạch giám sát, chuyên đề năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy định hướng thảo luận về kết quả 01 năm triển khai Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ phát biểu tại Hội nghịẢnh Kỳ Anh

Theo Chương trình, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 sẽ được diễn ra trong cả ngày hôm nay. Trong phiên làm việc buổi sáng sau khi được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt, định hướng, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận vào 4 nội dung quan trọng tại Hội nghị. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận vào các nội dung được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt, định hướng. Trên cơ sở thảo luận, góp ý của các đại biểu, Ban Thường trực sẽ trao đổi, giải đáp các ý kiến….


Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Quang Vinh

Tại Hội nghị, trên cơ sở các nội dung được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt, định hướng, các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để cùng bàn thảo về những vấn đề lớn đối với công tác Mặt trận. Trên cơ sở thảo luận, góp ý của các đại biểu, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao đổi, giải đáp về các nội dung quan trọng của Dự thảo hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 như việc xây dựng báo cáo chính trị; thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện; việc xây dựng đề án nhân sự; công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; cơ cấu thành phần và số lượng đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng trao đổi giải đáp đối với các ý kiến xung quanh việc triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; trao đổi, tháo gỡ những nội dung vướng mắc phát sinh tại các địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định 93 của Chính phủ…

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Quang Vinh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gợi mở nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu, MTTQ Việt Nam các tỉnh thành phố bám sát Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ, Điều lệ MTTQ Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần tham mưu cho Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy ban hành một kết luận hoặc văn bản chỉ đạo việc tổ chức Đại hội với quyết tâm chính trị cao để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành công trên cả 4 phương diện: văn kiện, nhân sự, công tác hành chính và hiệu ứng xã hội trước, trong và sau khi Đại hội.

“Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 phải tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Quang Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ, các văn kiện trình đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Các mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Cùng với việc phải đánh giá những kết quả của nhiệm kỳ qua một cách khách quan trung thực, thẳng thắn đúng thực trạng, cần có phụ lục riêng để làm rõ việc MTTQ Việt Nam tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19.

Liên quan đến công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng công tác nhân sự phải có số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu về lòng yêu nước, có tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, đại diện các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý trong nhiệm kỳ tới, báo cáo chính trị cần tập trung bám vào các nhiệm vụ được ghi trong Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và 5 chương trình hành động trên cơ sở đó lựa chọn những điểm nhấn theo hướng mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ Việt Nam vững mạnh phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các hội đồng tư vấn…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao nhất, đồng thuận trên dưới một lòng sẽ tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua thành công của Đại hội sẽ tạo hiệu ứng xã hội để một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong đời sống chính trị - xã hội, trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh Quang Vinh

Đối với việc triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam đảm bảo thống nhất, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng hàng năm trước 30/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phải có định hướng nội dung giám sát hàng năm của năm sau gửi tới các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, Mặt trận các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát để có thể triển khai đồng bộ trong phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, từ kế hoạch giám sát năm 2023, MTTQ các tỉnh, thành phố cần tập trung giám sát với ưu tiên cao nhất là các chương trình giám sát có tính chất toàn quốc.

Trao đổi, giải đáp những ý kiến liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định 93 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Mặt trận các địa phương cần nắm chắc các quy định, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Nghị định 64 của Chính phủ còn tồn đọng. Đặc biệt là những vướng mắc trong sử dụng nguồn lực từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các ban chuyên môn của UBTƯ MTTQ Việt Nam tập hợp đầy đủ những kiến nghị, vướng mắc của các địa phương để có căn cứ đề xuất Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với các cơ quan liên quan, từ đó xem xét, có cơ chế hỗ trợ Mặt trận giải quyết những vướng mắc trong việc sử dụng nguồn quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo tiếp thu tối đa, hoàn thiện các dự thảo văn bản để ban hành thực hiện trong thời gian tới.

 
 
 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phát biểu tại Hội nghị  Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều