Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa VIII)

(Mặt trận) - Chiều 21/6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 (khóa VIII). Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến vào Tờ trình về nhân sự của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chuyển biến tích cực, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, 6 tháng đầu năm 2017, chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2017 được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nỗ lực triển khai, trong đó nhiều nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

Trong đó, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng trong đối tượng đặc thù, đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo định kỳ và nâng cao về chất lượng. Mặt trận đã phối hợp triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; hàng tuần tổ chức tổng hợp và xử lý thông tin nhanh được phản ánh trên báo chí về chống tham nhũng, lãng phí.

Các hoạt động cao điểm tuyên truyền và vận động đền ơn, đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ được triển khai tích cực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhiều địa phương tổ chức phát động, tập huấn, ký kết phối hợp triển khai đến cơ sở.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đối với các hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận các cấp đã từng bước đưa giám sát, phản biện trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Đặc biệt, ngày 15/6/2017, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội - đây là văn bản pháp lý quan trọng giữa Mặt trận với các cơ quan cao nhất của Nhà nước để triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội.

“Sau 3 năm triển khai, cấp Trung ương đã tổ chức được 10 chương trình giám sát có phạm vi toàn quốc; ở cấp tỉnh đã tổ chức 721 cuộc giám sát; cấp huyện: 6.404 cuộc; ở cấp xã: 49.564 cuộc. Cấp tỉnh tổ chức được 784 cuộc phản biện xã hội; cấp huyện: 4.043 cuộc; cấp xã: 25.834 cuộc”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn thông tin.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận sáu tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng, từ nay đến cuối năm, công tác Mặt trận tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đồng thời, MTTQ Việt Nam tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

 Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Góp ý vào kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, công tác Mặt trận đã đạt những kết quả tích cực, đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, ông Nguyễn Túc đề nghị cần tăng cường việc trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam với báo chí.

Đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Túc khẳng định, muốn thực hiện được giám sát, phản biện phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh và chịu trách nhiệm trước nhân dân, bên cạnh đó cần đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ông Đỗ Duy Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 nổi lên là hình ảnh hoạt động giám sát, phản biện được thực hiện tốt trong phạm vi cả nước. “Đi đến đâu người dân cũng nói Mặt trận giám sát rất sôi động, từ Trung ương đến cơ sở”, ông Thường cho biết.

Theo ông Thường, vừa qua Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về các hình thức giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, Trung ương cần xây dựng và ban hành hướng dẫn của Ban Thường trực về Nghị quyết liên tịch vừa ký kết, hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

GS. Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, việc đóng tàu sắt để hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ là một chủ trương có ý nghĩa, để bảo vệ chủ quyền quốc gia và tạo việc làm cho người dân, tuy nhiên vẫn xảy ra những tiêu cực. “Mặt trận cần giám sát vấn đề đóng tàu sắt để từ đó kiến nghị làm rõ những thiếu sót, tiêu cực này”, ông Đường kiến nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị trong những tháng cuối năm 2017, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần có định hướng để MTTQ các cấp chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp xã, phường trong năm 2018, quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, vấn đề nắm tình hình, phân tích xử lý dư luận xã hội.

Phát huy vai trò chủ động của MTTQ các cấp trong giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, ngày 15/6, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết liên tịch quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là kết quả rất có ý nghĩa của công tác Mặt trận trong 6 tháng vừa qua. Sau Hiến pháp, Luật MTTQ, Nghị quyết liên tịch giữa 3 bên là văn bản pháp lý cao nhất và quan trọng nhất để Mặt trận Tổ quốc triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian tới.

 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Hội nghị Đoàn Chủ tịch cũng tập trung vào công tác nhân sự. Vấn đề này sẽ được Đoàn Chủ tịch họp, thảo luận và trình ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 22/6.

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, xem xét và đưa vào chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong những tháng cuối năm 2017.

Đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động của MTTQ các cấp trong hoạt động này, bên cạnh đó, thông qua truyền thông để tuyên dương những gương điển hình trong giám sát, phản biện.

 Ban Thường trực chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và sớm có Thông tri hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Đối với kiến nghị về việc giám sát đóng tàu sắt cho ngư dân, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam để giám sát vấn đề này.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường trực về hiệp thương cử Chủ tịch và Tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII); biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đoàn Chủ tịch trình UBTƯ MTTQ Việt Nam về nhân sự.

Bài Hương Diệp - ảnh Thành Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều