Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX

(Mặt trận) - Ngày 26/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

3 nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị

 Quang cảnh Hội nghị 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị này Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung chủ yếu: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ban hành Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo Tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị
Nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, cần có sự thống nhất cao để triển khai thực hiện, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung  thảo luận đi đến thống nhất cao về những kết quả đã đạt được trong  công tác Mặt trận năm 2022, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX đã đề ra.

Cùng với đó, đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí thảo luận thống nhất nội dung để ban hành Kết luận chuyên đề của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

“Do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua có một số Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác. Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí xem xét Tờ trình của Ban Thường trực căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, hiệp thương thống nhất để bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và tin tưởng với tinh thần dân chủ, chân thành, đồng thuận, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra.

Tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tến Châu phát biểu tại Hội nghị 
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, năm 2022, bối cảnh, tình hình thế giới có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, gây ra khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo. Trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Áp lực lạm phát tăng; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Góp phần vào thành tựu chung, quan trọng của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời, chú trọng tuyên truyền kết quả và các chủ trương, quyết sách được ban hành tại Hội nghị 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội khoá XV, các hoạt động, sự kiện của MTTQ Việt Nam.

Việc thực hiện liên thông giữa tuyên truyền, vận động Nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tiến hành phản ánh, giám sát kịp thời. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ, phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tính lan tỏa cao và có tác động tích cực trong toàn xã hội; nổi bật là tổ chức thành công Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; đặc biệt là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là cơ sở chính trị quan trọng để toàn hệ thống Mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Năm qua đã tổ chức các hội nghị phản biện xã hội quy mô toàn quốc đối với một số dự thảo văn bản quan trọng. Các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước được các bộ, ngành, Ủy ban dân các địa phương lắng nghe, quan tâm trả lời và chỉ đạo giải quyết.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nêu rõ, công tác kiểm tra, rà soát, kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận được triển khai nghiêm túc, bảo đảm quy định. Việc đề xuất hoàn thiện cơ chế và điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Việc xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam” đã góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy tương xứng với vị trí pháp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình được quan tâm, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2017 - 2022 đã tạo sức lan tỏa, tiếp tục ghi nhận và khẳng định đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Đặc biệt, công tác phối hợp với Nhà nước ngày càng chặt chẽ, thực chất. Trong phần lớn các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, an sinh xã hội, các hoạt động giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đều mời đại diện Mặt trận tham dự. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ; Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu được triển khai có hiệu quả, đã khai thác hiệu quả hệ thống kênh thông tin, truyền thông của Mặt trận, mạng xã hội trực tuyến thông qua “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị
Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2023, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng tập trung xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án “Tổ chức giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn Trung Quốc và MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/Khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ 2”; Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Đại biểu trao đổi tại Hội nghị
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nêu rõ, trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trên cơ sở đó, đề xuất nâng tầm, mở rộng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam;..

Triển khai các chương trình hành động gần dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận vào nội dung dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thảo luận Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Nêu ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung của dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Túc cũng đánh giá cao khi Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong đó, hệ số phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện đều được nâng lên.

Ông Nguyễn Túc cũng nhấn mạnh tới việc xây dựng đề án trình Bộ Chính trị về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đây là việc làm cơ bản, là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ quan “đầu não” của MTTQ Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Túc, trong năm 2022, việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân được MTTQ các cấp thực hiện tốt hơn. Bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội có chất lượng và được cử tri và nhân dân đánh giá cao với những vấn đề sát sườn với người dân. Tuy nhiên cử tri cũng cho rằng một số tổ chức thành viên của Mặt trận nắm bắt tình hình của đoàn viên, hội viên chưa chắc nên để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc như ở ở Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao, một số sứ quán, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục…

Bởi vậy, trong năm 2023, ông Nguyễn Túc đề nghị hệ thống MTTQ các cấp cần nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những đối tượng đang có nhiều tâm tư hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục; quan tâm hơn nữa tới việc chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh bởi tình hình trật tự, an toàn xã hội ở các khu đô thị đang phát sinh nhiều vấn đề làm nhân dân lo lắng.

“Cần làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân để giúp cho Đảng gần dân, sát dân hơn; đông thời cần chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với việc sử dụng đất công”, ông Nguyễn Túc đề nghị.

 Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại Hội nghị
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên đồng hành với Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp sức làm nên thành công chung của đất nước.

Theo ông Huỳnh Đảm, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần đưa ra giải pháp, phương hướng cụ thể để phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thể hiện vai trò nòng cốt trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nội dung này cần được làm rõ trong phương hướng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong năm 2023, qua đó góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong lòng Nhân dân.

“Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam phải được nâng lên một “chất mới”, không chỉ dừng lại ở đóng góp ý kiến, kiến nghị mà cần đi đến cùng của quá trình giám sát, phản biện xã hội, phải có nhận xét, kết luận, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm của chính quyền cùng cấp”, ông Huỳnh Đảm gợi mở. 

 Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 đã đánh giá đầy đủ, khái quát những thành tựu trong công tác Mặt trận năm qua. Tuy nhiên, báo cáo cần bổ sung thêm một số ý nhằm làm rõ hơn các kết quả, cụ thể về nội dung phát huy, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bên cạnh các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn các tổ chức thành viên khác.  Đơn cử, trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có các tổ chức xã hội nghề nghiệp, được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, tư vấn, phản biện xã hội, tham gia phản biện các văn bản, chính sách pháp luật. Vì vậy, nội dung này cũng cần được MTTQ Việt Nam bổ sung trong dự thảo báo cáo.

Về chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023, ông Phan Xuân Dũng cho rằng, MTTQ Việt Nam còn có vai trò quan trọng trong phản biện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị lớn, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học để góp ý nhiều văn bản. Do đó, ông Phan Xuân Dũng đề nghị, tại nội dung này nên bổ sung các tổ chức thành viên bên cạnh các tổ chức chính trị - xã hội để ghi nhận cũng như phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này đóng góp cho các hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

 Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò nòng cốt của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội; cần có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn.

“Thực tế hiện nay, hoạt động của các Hội đồng tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam vẫn còn chia cắt, nhiều địa phương khi tiếp xúc với các thành viên của Hội đồng tư vấn vẫn còn băn khoăn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn. Vì vậy, MTTQ Việt Nam cần có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn; đồng thời cần phát huy vai trò nòng cốt của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội để nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới”, ông Đỗ Duy Thường nói.

Cũng theo ông Đỗ Duy Thường, MTTQ Việt Nam cần tăng cường tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra của Đoàn Chủ tịch đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Hiện nay, trong Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản liên quan mới chỉ quy định về cơ chế pháp luật mà thiếu đi cơ chế thực thi; giám sát, phản biện xã hội chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Do đó, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cần chú trọng ban hành các cơ chế về đổi mới tổ chức, hoạt động giám sát, góp phần vào thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của Mặt trận.

 Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị 
Ở góc độ khác, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho biết, trong năm 2022, công tác Mặt trận có nhiều ấn tượng trong đời sống chính trị - xã hội, đó là việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua trang Fanpage MTTQ Việt Nam; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân để đảm bảo cho công tác giám sát và phản biện xã hội và phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước thông qua các lần tiếp xúc của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với các tôn giáo như là Phật giáo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo; thăm và chúc mừng Noel và các ngày lễ trọng...

"Gần đây nhất là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đi thăm chúc mừng Noel và các ngày lễ trọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo nên đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Cũng trong năm 2022, MTTQ Việt Nam đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ các hoạt động của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam", ông Lê Bá Trình nói và đề nghị cần phải cố gắng và phát huy công tác này. Đặc biệt trong việc kêu gọi, vận động và triển khai cứu trợ đối với đồng bào thiên tai, dịch bệnh, sự kịp thời của Mặt trận đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với xã hội. Đề xuất phương hướng hoạt động trong năm 2023, ông Lê Bá Trình cho rằng, cần có kế hoạch khẩn trương, cụ thể để đảm bảo chương trình hoạt động toàn khoá, trong đó có việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X. 

 Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
Bà Nguyễn Phương Nga Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, trong năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam rất quan tâm đến các hoạt động đối ngoại, ủng hộ, quan tâm đến các hoạt động đối ngoại nhân dân của các tổ chức thành viên. Cùng với đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực để mang lại hiệu quả cao cho hoạt động này.

Trong nội dung về đối ngoại nhân dân đề cập trong dự thảo báo cáo, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng, các tổ chức thành viên cần xây dựng chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Về chương trình phối hợp hành năm 2023 có nhiều nội dung về thực hiện các phong trào thi đua, bà Nguyễn Phương Nga đề xuất MTTQ Việt Nam cần xác định trọng tâm về xây dựng văn hóa hòa bình, giáo dục văn hóa hòa bình trong gia đình, nhà trường. Nội dung này cần được đưa vào chương trình phối hợp hành động để góp phần giảm thiểu tỉ lệ tội phạm trong thời gian tới; đồng thời cần nhân rộng các điển hình về xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải hữu cơ ngay tại nguồn. Việc làm này cần có sự phối hợp thống nhất để đảm bảo tính hệ thống trong các cấp, các ngành giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

 Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên phát biểu tại Hội nghị 
Các ý kiến tại Hội nghị cũng đề nghị MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo để đem lại lợi ích thiết thực nhằm duy trì phong tục tập quán, lễ nghi tốt đẹp, đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm đến việc giáo dục để Tăng, Ni, Phật tử cả nước biết và hiểu được giáo lý, giáo luật của Phật giáo và thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với đất nước và xã hội; quan tâm tới công tác khuyến học, khuyến tài, đánh giá kết quả vận động nhân dân tham gia thi đua, học tập tại địa phương theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia thi đua, học tập.
 Ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
MTTQ Việt Nam cần tập trung góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên 2 khía cạnh, một là tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền, hai là đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật để củng cố, góp phần xây dựng xã hội pháp quyền; cần tổng kết về 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó Điều 9 quy định về Mặt trận cần có sự nhìn nhận, tổng kết, đánh giá sâu sắc...
 Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam 
Trân trọng những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá IX.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều