Hội nghị Giao ban Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022

(Mặt trận) - Ngày 7/12, tại Trung tâm Hành chính Bình Dương, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận của Cụm năm 2022 (Cụm Đông Nam bộ). Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo của 7 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận và Tây Ninh.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị 
Vận động hàng ngàn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam Bình Dương, đại diện Cụm trưởng năm 2022 cho biết, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp của các tỉnh vận động được trên 188 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Từ nguồn tiền ủng vận động được, các tỉnh đã tập trung triển khai những hoạt động hỗ trợ người nghèo, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19… đúng nội dung, đối tượng. Kết quả, MTTQ Việt Nam các tỉnh đã phối hợp xây tặng và sửa chữa gần 2 ngàn căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá gần 129 tỷ đồng.

Đặc biệt, các tỉnh trong cụm đã duy trì thực hiện công trình “Xây nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại tỉnh Bình Dương được 7 căn nhà trị giá 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ xây tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng.

 Quang cảnh Hội nghị 
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời hướng dẫn cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025. “Qua đó, đã huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, các công trình trên đất, ủng hộ kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp bê tông, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường… trị giá hàng ngàn tỷ đồng”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Cũng trong năm 2022, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh đã chủ trì giám sát 48 cuộc. Các nội dung giám sát thiết thực, hiệu quả, có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên với các cơ quan nhà nước cùng cấp. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần hạn chế những tiêu cực tại cơ sở. Trong năm, MTTQ cấp cơ sở của các tỉnh đã tổ chức hơn 2.400 cuộc giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, hơn 2 ngàn cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

 Đại biểu tham dự Hội nghị 
Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023 theo định hướng của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cụm Đông Nam bộ đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian tới với một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; lựa chọn các nội dung và giải pháp để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao công tác Mặt trận của UB MTTQ Việt Nam các cấp của 7 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm qua đã tích cực chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Mặt trận các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, nội dung bám sát những nhiệm vụ quan trọng, các phong trào thi đua.

“Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng tổ chức nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước”, ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua cần tập trung và đưa ra cách làm mới trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, nhất là phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 18/11/2022 tại tỉnh Ninh Bình để có nhiều hơn nữa những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở.

Cùng với đó cần chuẩn hóa quy trình, thủ tục, xây dựng định mức phân bổ các nguồn quỹ để bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định các nguồn lực xã hội do MTTQ chủ trì vận động và quản lý đối với Quỹ cứu trợ, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

“Trước mắt, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tập trung chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện xã hội”, Phó Chủ tịch mong muốn.

 Hội nghị suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023. 
Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh trong cụm cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và có hiệu quả tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tích cực hơn nữa công tác phản biện xã hội đối với các văn bản, nghị quyết... theo tinh thần Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về “Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.

“Cần thực hiện công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội; đồng thời theo dõi sát sao, thường xuyên đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của MTTQ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; quan tâm đến công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Đối với công tác cán bộ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cấp cơ sở; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chính sách động viên, hỗ trợ trong điều kiện cho phép để cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở yên tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống gia đình để tiếp tục công tác, cống hiến.

MTTQ các cấp trong Cụm thi đua cần tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Hội nghị cũng đã suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023.

Hương Diệp - ảnh Quốc Định

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều