Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Tập trung thảo luận về công tác nhân sự

(Mặt trận) - Sáng 12/4, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (Khóa IX). Đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX để trình Hội nghị lần thứ tư UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hà Ban, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các vị Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự và tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để hiệp thương cử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có Tờ trình xin ý kiến các cụ, các vị, các đồng chí về việc bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí cho ý kiến, thảo luận, thông qua Tờ trình, Nghị quyết Hội nghị để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Theo sự phân công của Đảng, được sự tín nhiệm của Quốc hội, hiện nay ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình tại Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi ông Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Quyết định số 38-QĐNS/TW ngày 31/3/2021 của Bộ Chính trị về chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thay ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, chuyển công tác khác.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng trình bày Tờ trình bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Hội nghị cho ý kiến để hiệp thương cử bổ sung 8 vị là đại diện các Tổ chức thành viên và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia Ủy ban Trung ương; cử bổ sung 2 vị là đại diện tổ chức thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại Hội nghị đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 8 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trân trọng cảm ơn ý kiến của các cụ, các vị và các đồng chí tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX để tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

“Các đại biểu bày tỏ sự tin tưởng, hy vọng, chúc mừng khi ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị giới thiệu để hiệp thương cử làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; mong muốn ông Đỗ Văn Chiến sẽ kế thừa, phát huy, tiếp tục đảm nhận tốt trọng trách của mình để Mặt trận ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nghiêm túc tổng hợp đầy đủ và có văn bản về kết quả hiệp thương cử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và 8 thành viên của UBTƯ MTTQ Việt Nam  và 2 thành viên giới thiệu vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có liên quan.  

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với các cụ, các vị, các đồng chí đã hỗ trợ tích cực trong công tác Mặt trận trong thời gian qua. Việc đảm nhận cương vị công tác mới vừa là vinh dự nhưng cũng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân.

“Những kinh nghiệm công tác tại Mặt trận cùng với những thành quả quan trọng mà các đồng chí Chủ tịch Mặt trận tiền nhiệm để lại, cùng với sự ủng hộ thường xuyên, chân thành của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, chính là nền tảng quý báu để tôi tiếp thu, kế thừa, phát huy và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều