Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 20/4, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị nhằm tổng kết công tác phối hợp năm 2021, dự kiến công tác phối hợp năm 2022.
Quang cảnh Hội nghị  
Tham dự Hội nghị về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; đại diện lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về phía Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị
Phương thức phối hợp đổi mới về nội dung và hình thức

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, năm 2021, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục được củng cố, tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là phối hợp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, với tỷ lệ 99,60% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu được 499 đại biểu Quốc hội; 3721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện, 239.788 đại biểu HĐND cấp xã bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định của pháp luật. Ngày bầu cử đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân thể hiện ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng bộ máy nhà nước.

Phương thức phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức; có sự trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất giữa lãnh đạo của hai cơ quan thông qua gặp gỡ trao đổi, hội nghị, tọa đàm và bằng văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề nghị tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện quy chế phối hợp. Một số cơ quan của Quốc hội như Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Quốc hội khóa XV. Văn phòng Quốc hội tích cực phối hợp trong công tác tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức hội nghị liên tịch giữa hai cơ quan.

“Nhiều ý kiến đóng góp và phản biện của Đoàn Chủ tịch là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, góp phần bảo đảm để các luật được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, việc phối hợp hướng dẫn hoạt động tiếp xúc cử tri trong tình hình dịch COVID-19 được kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế. Công tác phối hợp xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại mỗi kỳ họp Quốc hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đề cao trách nhiệm của mỗi bên, góp phần phản ánh đầy đủ, toàn diện tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến với Quốc hội.

Cùng với đó, việc phối hợp trong hoạt động giám sát được tăng cường, nhất là giám sát bầu cử, giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Trong năm qua, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nhiều ý kiến góp ý đã được các cơ quan của Quốc hội tiếp thu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tiến hành tổng kết công tác của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 Đại biểu tham dự Hội nghị 
Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Trong đó, tập trung vào một số dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Công nghiệp Quốc phòng, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Dân số, dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân,…

Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; tham gia phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học đánh giá hoạt động giám sát với chuyên đề "Thực trạng công tác giám sát của MTTQ Việt Nam, sự tham gia của nhân dân, báo chí trong giám sát thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước”;...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam hàng năm; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021 của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực mời đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát: việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, giám sát công tác cán bộ và đảng viên; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp; giám sát Luật Đất đai năm 2013. Định kỳ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có văn bản thông báo kết quả hoạt động giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và văn bản kiến nghị sau giám sát đến các cơ quan của Quốc hội.

Đại biểu tham dự Hội nghị 
Về trọng tâm công tác phối hợp năm 2022, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; động viên Nhân dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID- 19 đạt hiệu quả.

“Khi quyết định những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo ý kiến của Mặt trận để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trí tuệ của các vị trong Đoàn Chủ tịch, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng pháp luật, hai cơ quan tăng cường phối hợp góp ý kiến, phản biện xã hội đối với một số dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, quyền, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tập hợp, tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện một số nội dung giám sát năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Để công tác phối hợp ngày càng thực chất, hiệu quả

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; hoạt động giám sát và công tác xây dựng pháp luật...

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong thời gian qua, Quốc hội và MTTQ Việt Nam đã kế thừa những kinh nghiệm của thế hệ đi trước và phát huy những sáng kiến đó trong hoàn cảnh mới. Trong đó, MTTQ Việt Nam thực hiện khẩu hiệu “Đâu dân cần Mặt trận có, đâu dân khó có Mặt trận”, cán bộ Mặt trận ở các cấp “lăn xả” cùng nhân dân để lo cuộc sống cho dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đổi mới phương thức làm việc, nhiều quyết sách của Quốc hội chưa từng có đã tạo điều kiện cho Nhà nước có những quyết định kịp thời giải quyết những khó khăn, bất cập hiện nay.

Đề cập đến thực tế từ khi Luật MTTQ Việt Nam ra đời, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam không ngừng mở rộng và trách nhiệm nặng nề hơn, tuy nhiên bộ máy tổ chức của Mặt trận vẫn không có sự thay đổi. “Mặt trận giống như một chàng thanh niên trai tráng đang mặc chiếc áo của thiếu nhi” ông Nguyễn Túc bày tỏ và đề nghị Quốc hội cần ủng hộ cho Mặt trận có bộ máy tương xứng với chức năng, nhiệm vụ hiện nay.

Nhấn mạnh trí tuệ Mặt trận là trí tuệ của toàn dân, trong đó có sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội đồng tư vấn, vừa chuyên sâu lý luận, vừa có kinh nghiệm thực tiễn, ông Nguyễn Túc cho rằng cần có thêm chính sách để các thành viên Hội đồng tư vấn có thêm điều kiện để phát huy tốt hơn vai trò của mình.

Trong quá trình phối hợp, hai cơ quan đã có nhiều sự tiến bộ được nhân dân ghi nhận, đặc biệt là tinh thần đấu tranh, phản biện trong các phiên họp của Quốc hội được nhân dân hết sức đồng tình. Vì vậy, ông Nguyễn Túc mong muốn, trong năm tới, hoạt động này sẽ càng tiến bộ hơn, thực hiện được khẩu hiệu của Đại hội XIII đề ra “MTTQ Việt Nam là nòng cốt chính trị để thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tất cả vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

 Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội phải thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và khơi dậy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của cử tri để nâng cao chất lượng, thực chất trong các cuộc tiếp xúc cử tri.

“Tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp, đại biểu Quốc hội phải chủ động khơi dậy ý kiến của cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các chính sách pháp luật hiện hành mà trong kỳ họp Quốc hội sẽ thảo luận; đồng thời ít nhất mỗi năm một lần, đại biểu Quốc hội phải báo cáo việc thực hiện chương trình hành động đã hứa trước cử tri trong thời gian đi vận động bầu cử trước đây. Việc làm này sẽ gắn kết vai trò quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri và ngược lại”, ông Đỗ Duy Thường nêu ý kiến.

Cũng theo ông Đỗ Duy Thường, để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội nói chung, trong đó có việc tiếp xúc cử tri, cần bổ sung cơ chế giám sát của MTTQ Việt Nam trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Cùng với đó Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng phải có cơ chế đôn đốc, giám sát việc trả lời kiến nghị, như vậy mới đánh giá được kết quả, hiệu quả, thực chất của công tác này.

(Tiếp tục cập nhật)

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều