Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Ngày 27-11, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: DUY LINH 
Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng 479 đại biểu, gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban đảng T.Ư, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra T.Ư khóa XII, chủ nhiệm UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư …

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí đề nghị đại biểu tích cực phát biểu, thảo luận, đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra; giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tới…

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. 
Biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và chia sẻ những khó khăn, vất vả, lặng lẽ, âm thầm để có đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã có những bước tiến mới, có kết quả rõ rệt, đột phá, đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của Đảng. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn. Bởi vì, tình hình còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; công tác kiểm tra, giám sát còn không ít hạn chế, khuyết điểm. 

Thực trạng hiện nay, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi... Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm", "bệnh thành tích", "tư duy nhiệm kỳ", "lạm quyền", "lộng quyền", vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng đang còn nghiêm trọng. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng cần phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả cao hơn nữa, không được tự thoả mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được… 

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ khoá XIII mà Báo cáo tại Hội nghị đã nêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý năm nhóm vấn đề có tính chất căn cốt, trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Quang cảnh hội nghị. 
Các cơ quan kiểm tra cùng với các cơ quan nội chính, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải thật sự là những "thanh bảo kiếm" sắc bén, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân. 

Cán bộ kiểm tra phải là những chiến sĩ kiên cường, có bản lĩnh, nắm chắc các cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; đặc biệt phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác. 

Phải chống tiêu cực ngay trong các cơ quan và cá nhân những người làm công tác chống tiêu cực. Phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, không say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác, thực sự công tâm, khách quan, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải là những "Bao công" trong thời đại mới. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Nhiều cấp ủy tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện để UBKT thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư không chỉ ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo cụ thể, toàn diện mà trực tiếp thành lập 36 đoàn kiểm tra, kiểm tra 110 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương (tăng 38% số tổ chức đảng so nhiệm kỳ trước) về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của bộ Chính trị và  các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ, về đại hội đảng bộ các cấp...; trực tiếp giao UBKT T.Ư làm rõ một số vụ việc quan trọng. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị của cơ quan lãnh đạo Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. 

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận hội nghị. 
Về một số điểm mới cần tiếp tục phát huy, đồng chí nêu rõ, UBKT T.Ư và UBKT các cấp có đổi mới trong tổ chức, hoạt động; khẳng định vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo hướng đề cao trách nhiệm của thường trực UBKT, các thành viên UBKT; cách thức tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát; tổ chức lại một số đơn vị để phù hợp tình hình mới. 

Hoạt động kiểm tra, giám sát cũng có nhiều đổi mới, từ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát với cách làm mới; lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và vấn đề bức xúc trong xã hội; tập trung kiểm tra, phát hiện vấn đề trọng tâm, nhanh chóng kết luận, xử lý, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong kiểm tra, giám sát, kiên quyết, khách quan, chính xác, không suy diễn; đề cao đối thoại với đối tượng bị kiểm tra; xem xét kỷ luật công tâm, khách quan, toàn diện, chính xác, thấu tình, đạt lý. UBKT T.Ư đã tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm (cách cấp); kịp thời tiến hành kiểm tra lại các vụ việc dư luận quan tâm, hoặc UBKT cấp dưới đã kiểm tra nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. 

Cần tăng cường công khai kết quả các phiên họp của UBKT; chú trọng tuyên truyền trên báo chí về công tác kiểm tra nhằm nâng cao giá trị phòng ngừa, răn đe; đồng thời yêu cầu UBKT phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng...  

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nhiệm kỳ tới tại địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, UBKT T.Ư đã trao cờ thi đua, bằng khen tặng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng.

Theo TIỂU PHƯƠNG - DUY LINH/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều