Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có đại diện: Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí…

Trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo những dấu ấn nổi bật.

Nhiều đổi mới, sáng tạo

Toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. So với các nhiệm kỳ trước, việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến ngay sau Đại hội là sự đổi mới, sáng tạo của ngành Tuyên giáo, mang lại hiệu quả thiết thực. Nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên sớm, nhanh nhất; số lượng đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay, ở hơn 7.900 điểm cầu. Nhiều đảng viên ở cơ sở và đặc biệt, có cả các đảng viên ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương; tiết kiệm được kinh phí so với việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tiếp.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Việc tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm và quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, toàn ngành chủ động, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành Tuyên giáo sớm ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, định hướng tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, toàn ngành thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội xoay quanh cuộc bầu cử, kịp thời định hướng dư luận và phản ánh cho các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử, tạo môi trường lành mạnh để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị văn hóa năm 1946, thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Sau Hội nghị, ngành Tuyên giáo tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị và kết luận chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và tổ chức thực hiện.

Toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngành Tuyên gíao thường xuyên nắm tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; chăm lo sức khỏe, điều trị, bảo vệ tính mạng người mắc COVID-19, giải quyết  những vấn đề tâm lý, tâm trạng xã hội.

Đạt được nhiều kết quả nổi bật, được hệ thống chính trị và dư luận đánh giá cao, song công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng, hiệu qủa tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao; hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, phương pháp thiếu sinh động, còn mang tính một chiều; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Tăng cường hướng về cơ sở

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn.

Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, trong năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị. Toàn ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Quỳnh Hoa - Diệp Trương (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều