Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX

(Mặt trận) - Sáng ngày 27/12, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khóa IX đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các vị trong UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị  
Phát huy tinh thần dân chủ, đồng thuận

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hội nghị sẽ thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; cho ý kiến vào một số báo cáo như: Báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân năm 2022; Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động Kiều bào của MTTQ Việt Nam năm 2022; Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị cũng sẽ hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo tờ trình của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị
Nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đánh giá đúng đắn những kết quả đạt được của công tác Mặt trận năm 2022, rút ra những kinh nghiệm, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX đã đề ra.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tại Hội nghị, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nghe đại diện của Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; động viên các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Phát huy tinh thần dân chủ, chân thành, đồng thuận, chắc chắn Hội nghị của chúng ta sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX. Chúc các cụ, các vị, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

 Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã trình bày Tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch giai đoạn đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, có việc chưa từng có tiền lệ để triển khai đạt kết quả công tác. Mặt trận các cấp đã triển khai các giải pháp, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đề ra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, coi trọng thực chất, hiệu quả.

Trong đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời; Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường; đặc biệt là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022. Các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước được các bộ, ngành, Ủy ban dân các địa phương lắng nghe, quan tâm trả lời và chỉ đạo giải quyết.

Công tác phối hợp với Nhà nước ngày càng chặt chẽ, thực chất. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu được triển khai có hiệu quả, đã khai thác hiệu quả hệ thống kênh thông tin, truyền thông của Mặt trận, mạng xã hội trực tuyến thông qua “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội nghị  
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, hướng dẫn, triển khai trong hệ thống để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong đó, tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

Tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; triển khai Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam các cấp.

Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp. Triển khai hoàn thành Đề tài Khoa học Công nghệ cấp quốc gia: Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ trong thời ký phát triển mới của đất nước.

Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác dân tộc, tôn giáo.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của MTTQ Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

 Quang cảnh Hội nghị 
Về Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2023, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai 5 nội dung, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều