Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX

(Mặt trận) - Sáng 22/12, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các tờ trình về nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số dự thảo báo cáo chuyên đề và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu tham dự Hội nghị. 
 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các đại biểu tham dự Hội nghị. 


Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, các Ban xây dựng Đảng; thường trực tỉnh ủy, thành ủy cùng hơn 1.500 đại biểu tại điểm cầu Mặt trận Trung ương và 63 điểm cầu trong cả nước.
  Các đồng chí chủ trì Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị tổ chức đúng vào Ngày kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), từ diễn đàn Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

 
Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp; ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch Covid-19 và bão lũ gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế nước ta vẫn có được tăng trưởng dương, đó là điều không nhiều quốc gia có được. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao. Các hoạt động đối ngoại hiệu quả, góp phần tích cực củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khẳng định góp chung vào thành công đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong dịp 18/11 vừa qua, Mặt trận rất vui mừng về thành công của các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trọng thể, nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương và đông đảo cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đặc biệt bài diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực sự mang lại nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Năm 2020, Mặt trận cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

 Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đọc báo cáo tại Hội nghị. 
Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và chân thành cảm ơn Thường trực các tỉnh, thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ hơn, triển khai kịp thời, bài bản, sáng tạo hơn và có được kết quả cụ thể, rõ ràng hơn trong năm 2020.

Nhấn mạnh năm 2021sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cả nước vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh bị thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp quán triệt sâu sắc để thực hiện các nội dung trong bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đồng thời nắm chắc và thực hiện đầy đủ Kết luận 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận 74 ngày 22/5/2020 về việc thực hiện chủ trương thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020; quy định về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tại Điều 6 của Luật.

Quang cảnh Hội nghị  
Từ kết quả của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX với nhiều ý kiến quý báu đóng góp tại và cũng đã tiến hành hiệp thương, thống nhất trình xin ý kiến một số nội dung về công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí tích cực thảo luận, có nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, thiết thực đối với các báo cáo chuyên đề trình bày tại Hội nghị.

Khẳng định vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã cùng thảo luận vào các dự thảo báo cáo trình Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong năm 2021, từ đó khẳng định vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, MTTQ Việt Nam các cấp quyết tâm, nỗ lực phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu kép quan trọng, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam đã tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, tổ chức thành công 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, để lại ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Bước vào năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, việc phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức chính là cơ hội  mở ra để MTTQ phát huy tối đa vai trò của mình.

Để góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, ông Huỳnh Đảm đề nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để có sự thống nhất đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng có sự lãnh đạo, tiếp tục quán triệt những quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí, vai trò MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Trong năm 2021 nói riêng và thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần xác định đây là nội dung trọng tâm để tham mưu cho Đảng lãnh đạo sâu sắc vấn đề này, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi Đại hội XIII, thông qua đó khơi dậy tình yêu nước trong nhân dân, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Nhận thức sâu sắc sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, ông Huỳnh Đảm đề xuất, trọng tâm năm 2021 phải tiếp tục xây dựng MTTQ Việt Nam vững mạnh.

“Muốn làm được điều đó phải phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên, trong đó có Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo”, ông Huỳnh Đảm khẳng định.

Cũng tại hội nghị, nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm kiến nghị, trong năm tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng nâng lên một “chất mới”, trong đó, quy chế phối hợp hành động cần nhịp nhàng hơn, mạnh mẽ hơn, đổi mới hơn, bởi sức mạnh của MTTQ là sức mạnh từ các tổ chức thành viên.

Đồng thời, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để có được những điều kiện cần thiết, thuận lợi, tạo sự đồng bộ trong triển khai hoạt động của các tổ chức thành viên, phát huy tối đa vai trò các chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân tiêu biểu, tạo ra sức mạnh to lớn trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cần chủ động đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thể chế hóa, cụ thể hóa hơn nữa các quy định về vai trò của MTTQ trong việc giám sát phản biện; vai trò giám sát phản biện trước hết là nhiệm vụ cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, làm sao để sự kiện này trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân.

 Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khoá IX, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn Thành phố Hà Nội mặc dù còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra nhưng nhân dân Thủ đô đã chung sức đồng lòng đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 243 tỷ đồng. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 44 tỷ đồng. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo hơn” 40 tỷ đồng. Ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt hơn 100 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo bà Nguyễn Lan Hương, trong năm 2020, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã làm tốt các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận cũng được thực hiện quy củ và bài bản hơn.

Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương đã có sự ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí của Mặt trận.

Năm 2021, bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, một trong những nhiệm vụ chính trị lớn của Đảng đó là tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau đó là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

“Đối với nhiệm vụ bầu cử còn có những yêu cầu cao hơn, những khó khăn phức tạp vì việc này thể hiện quyền dân chủ của nhân dân cho nên đề nghị Mặt trận Trung ương sớm có hướng dẫn, sớm có tập huấn để Mặt trận các cấp nắm được các nội dung để tập trung thực hiện”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiến nghị.

  Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Cũng tại hội nghị, đánh giá cao nội dung trong Báo cáo tổng kết của UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, MTTQ Việt Nam đã làm tốt công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng, phát huy vai trò của mình trong tập hợp nhân dân trong phòng chống dịch, thiên tai, khơi dậy nghĩa tình đồng bào, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Trong năm qua, các tổ chức thành viên đã đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong vận động ủng hộ nguồn lực gửi đến tuyến đầu chống dịch Covid-19, chăm lo người dân, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực tổ chức, triển khai các chương trình Chữ thập đỏ, vận động và phân bổ nguồn lực cho các đối tượng cần hỗ trợ trong giai đoạn phòng chống dịch và cứu trợ miền Trung, tổ chức các chuyến đi từ thiện nhân đạo, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các y, bác sĩ,...

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, vận động nhân dân chấp hành cách ly, khắc phục tình trạng thiếu máu chữa trị cho các bệnh nhân trong giai đoạn cách ly, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, vận động hỗ trợ các em học sinh, các điểm trường vùng cao có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập,...

Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Xuân Thu cho rằng, để phát huy tối đa vai trò của mình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần có sự hỗ trợ của MTTQ Việt Nam trong tạo ra hành lang pháp lý, tạo cơ chế chính sách cho các hoạt động của Hội, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giám sát phản biện, đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, qua khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy còn nhiều chủ trương chưa được thực hiện, trong đó có nội dung liên quan đến tổ chức cán bộ, đặc biệt là việc điều chuyển, phân công cán bộ còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết.

Vì vậy, bà Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn, MTTQ Việt Nam cần xem xét, có những kiến nghị, góp ý vào nội dung văn bản này, từ đó tạo cơ chế thích hợp, thuận lợi cho công tác cán bộ tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp.

 Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng tình với báo cáo tổng kết của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm 2020, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chia sẻ, sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo có hiệu quả với đất nước trong thời gian vừa qua có vai trò không thể thiếu của Mặt trận trong việc là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Năm 2020 với nhiều biến động từ đại dịch Covid-19 và bão lũ, thiên tai kéo dài ở miền Trung, vai trò của MTTQ Việt Nam được thể hiện rõ nét thông qua việc tập hợp, đoàn kết nhân dân để vượt qua khó khăn, thực hiện tất cả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ một cách hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong năm 2021, ông Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, tiếp tục hỗ trợ cho những người yếu thế trong xã hội, những người thu nhập thấp, đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội, cứu trợ người dân vùng lũ đang gặp nhiều khó khăn.

Đề cập đến tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân còn nặng nề, kéo dài, ông Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là một số cấp chính quyền địa phương chưa đối thoại tận cùng với người dân khi giải quyết khiếu nại tố cáo, chưa phát huy được vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc cùng với chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân.

"Trong thời gian tới, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ cùng với các tổ chức thành viên hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân", ông Đỗ Ngọc Thịnh nói.

Khẳng định MTTQ Việt Nam là cầu nối vững chắc nhất giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Đỗ Ngọc Thịnh mong muốn, các cấp Mặt trận ở các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc lắng nghe ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, để Mặt trận thực sự là khối đại đoàn kết, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm góp phần để Mặt trận các cấp xây dựng chương trình hành động bám sát tình hình đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 Hội nghị hiệp thương thông qua nội dung Tờ trình 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các vị tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng biểu trưng chia tay Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Hội nghị đã thống nhất, hiệp thương 21 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và 4 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là thành viên chính thức thứ 48 của MTTQ Việt Nam.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. 
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 
 
UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng trao 11 Cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 16 cờ xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 6 cờ xuất sắc cho Tổ chức thành viên và 36 Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, 17 Bằng khen cho Tổ chức thành viên vì có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Mặt trận trong năm 2020.

Hương Diệp - Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều