Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Hội Nông dân Việt Nam đặc biệt là 90 gương mặt Chi hội trưởng Nông dân tiêu biểu trong cả nước – “những bông hoa đẹp” của người lao động Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng trong thời kỳ mới.

Hòa chung với không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, Tuyên dương 90 Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (Ảnh: HNV)  
Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có và nông thôn văn minh

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và liên tục gia tăng xuất khẩu gạo từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về  lượng và giá trị ở mức ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn; xuất khẩu gần 20 triệu m3 gỗ rừng trồng; xuất khẩu hạt tiêu đứng đầu thế giới, cà phê đứng thứ hai thế giới, cao su đứng thứ 6; xuất khẩu 5,8 triệu tấn thịt các loại, 08 triệu tấn thủy sản cả khai thác tự nhiên và nuôi trồng đạt trên 40 tỷ USD đến 186 thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU,.. tạo mối quan hệ ngoại giao nông sản, gắn bó giữa nước ta với các nước, nâng cao dần mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 40 triệu đồng/năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/5/2020 cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội giảm còn 38,1% năm 2018 và thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019; khẳng định Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân góp công, góp sực và tri thức, thay đổi tư duy và đồng thuận thực hiện ngày càng có kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước. Phong trào nông dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch luôn được duy trì với những kết quả toàn diện. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc (Ảnh: HNV)  
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ nhất tại tỉnh Hải Dương, ngày 09/4/2018 đã thông qua hình thức tổ chức mới Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức “năm tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “năm cùng” (cùng ngành nghề -lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng thụ), tạo nên sự tự tin đối với hội viên và hằng năm có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký với hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.có hơn 12.000 doanh nghiệp đang đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp và sẽ tiếp tục tăng lên 50.000 doanh nghiệp trong 05 năm tới, có 15.800 hợp tác xã và 4000 trang trại cùng với 08 triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung để đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta đạt được cả ba cao nhất là năng xuất, chất lượng, giá trị theo chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

“Hội Nông dân việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam nguyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá và đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sách vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh” – Đồng chí Thào Xuân Sùng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại chương trình (Ảnh: HNV) 
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với việc liên tục xây dựng các nhà máy chế biến nông lâm thủy hải sản, thêm nhiều thị trường mới, củng cố kiện toàn hệ thống hợp tác xã mới, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới với kim ngạch dự kiến 2020 cao hơn 2019 trong bối cảnh COVID-19 đầy phức tạp như hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, giai cấp nông dân, nền kinh tế, khu vực nông nghiệp, nông thôn luôn là trụ vững giúp nước ta vượt qua khó khăn.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế của nông nghiệp nước nhà như: xây dựng thương hiệu chưa tốt, thực hiện bảo hiểm nông nghiệp còn ít về số lượng và quy mô nhỏ, phân hoá giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền còn cao... đòi hỏi các cấp, ngành liên quan đặc biệt là Trung ương Hội phải liên tục cập nhật nhằm quản lý khắc phục hiệu quả.

“Việc đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Trung ương Hội Nông dân ngày hôm nay là minh chứng cho đóng góp nổi bật của Trung ương Hội, nhất là vai trò chi hội nông dân cơ sở trong thúc đẩy liên kết 6 nhà góp phần nâng cao đời sống của bà con nông dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bối cảnh mới đòi hỏi phong trào và tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới vươn lên đáp ứng nhu cầu thời kỳ mới, góp phần phát triển chung của đất nước, khẳng định nông dân là lực lượng cách mạng chính trị to lớn, mạnh mẽ trong giai đoạn mới, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển bền vững hiệu quả đồng thời không ngừng cung cấp tri thức mới cũng như cách giải quyết các thách thức mới giúp nông dân có đủ năng lực chính trị và trình độ, phát huy tự hào, tự tôn dân tộc của người nông dân thời đại mới mạnh về mọi mặt trong sự nghiệp đổi mới nước nhà. Chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động Hội Nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm giàu và giảm nghèo bền vững. Dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thời kỳ mới, đổi mới các cấp Hội nông dân hoạt động hiệu quả, nhân rộng mô hình tốt với các giá trị tốt

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng công tác Hội và phong trao nông dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

5 bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam

Văn nghệ chào mừng (Ảnh: HNV)  
Trong 90 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng các phần thưởng cao quý trong đó 2 lần nhận Huân chương Sao vàng,1 lần nhận Huân chương Độc lập. Kỷ niệm 90 năm (14/10/1930-14/10/2020), Hội Nông dân Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng nêu rõ, nhiệm kỳ qua ghi nhận một số bài học kinh nghiệm quan trọng trong phong trào thi đua gồm:

Một là, công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, nhiệm vụ của Hội. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương cần gắn với lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua muốn mang lại hiệu quả thiết thực phải đi vào giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của địa phương, đơn vị, của hội viên, nông dân một cách thiết thực.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và thủ trưởng cơ quan của các cấp Hội.

Ba là, nội dung, tiêu chí, mục tiêu phong trào thi đua phải thiết thực, được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Hội; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp Hội là mục tiêu, động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Bốn là, việc bình xét, khen thưởng phải chính xác, công tâm, công bằng, công khai, kịp thời chặt chẽ mới có tác dụng động viên, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, đến cán bộ Hội cơ sở chi Hội và hội viên, nông dân, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội. 

Năm là, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để rút kinh nghiệm và nhân rộng; quan tâm lựa chọn, bố trí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp Hội. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hăng hái thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Theo Lê Anh/Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều