Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(Mặt trận) - Sáng 05/4, tại tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
 Chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Cùng tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; lãnh đạo các tỉnh khu vực ĐBSCL; các chuyên gia, nhà khoa học...

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Hội thảo tổ chức đúng vào dịp đồng bào dân tộc Khmer đang vui mừng, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022. Thông qua các đại biểu dự Hội thảo và các cơ quan thông tấn, báo chí, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, các vị Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer. Chúc đồng bào, phật tử đón tết cổ truyền vui tươi, mạnh khỏe, đầm ấm, an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Khu vực ĐBSCL có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển bền vững của cả nước, có vị trí địa chính trị và địa quân sự hết sức quan trọng. Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân, ĐBSCL đã có những chuyển biển tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đảng, Nhà nước luôn nhất quán về chính sách dân tộc theo nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Việc thông qua 2 Nghị quyết khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đối với đồng bào DTTS, tạo bước đột phá trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đây cũng là động lực to lớn đối với đồng bào các DTTS trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định công tác dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng Hội nghị sẽ nêu những kinh nghiệm thành công, những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là đề xuất các giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tậm. Đó là, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực chính để khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù riêng có của vùng đồng bào DTTS trong khu vực. Đồng thời phát huy tinh thần tự lực phấn đấu vươn lên của người dân để phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó sẽ đưa ra các giải pháp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó, chú trọng xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo đảm tất cả các xã, thôn có đường giao thông đi lại thuận lợi, có điện, hệ thống cấp nước, trường học, trạm xá, bưu điện và các cơ sở dịch vụ sản xuất thiết yếu.

Tổ chức liên kết sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động; giải quyết vấn đề thủy lợi, hỗ trợ cây, con giống, thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và phát triển công nghiệp, dịch vụ bảo đảm thị trường, đầu ra cho sản phẩm của đồng bào.

Phát triển văn hóa, giáo dục; nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi các di sản văn hóa, lễ hội và sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào; nâng cao chất lượng giáo dục, trình độ dân trí; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của đồng bào DTTS.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chú trọng công tác cán bộ là người DTTS; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, để người dân thật sự là chủ thể tham gia thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 Toàn cảnh Hội thảo 

Để thực hiện được các yêu cầu đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác phối hợp của các bộ, ngành Trung ương với các địa phương; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành và các quy định, điều kiện cần thiết để giải ngân nguồn vốn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp khác bổ sung cho Chương trình để việc triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra theo đúng tinh thần Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố cần chủ động liên kết vùng thực chất, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với các ban, bộ, ngành, MTTQ, đoàn thể ở Trung ương trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội khu vực DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025.

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các đại biểu cùng nhau xác định rõ những giải pháp đặc thù trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2021 – 2025 nói chung. Công tác lập kế hoạch phải lưu ý những nội dung gì? Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát cần quan tâm cụ thể tới những lĩnh vực nào? Ngoài việc tập trung vào sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân tộc; tập trung nguồn lực phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì phải xác định trọng tâm là gì?

Tại hội thảo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, kiến nghị, đề xuất các sáng kiến nhằm phát triển sản xuất dựa trên tiềm năng, lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung thảo luận, xác định rõ những giải pháp đặc thù trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 nói chung; công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát; việc lồng ghép nguồn lực của địa phương, đặc biệt là lồng ghép trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội.

Hội thảo cũng làm rõ, bên cạnh việc củng cố hạ tầng thiết yếu thì phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm nhiều hơn tới việc đẩy mạnh tổ chức sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, chăm lo đời sống tinh thần của người dân đi cùng với hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu.

Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để triển khai ngay Chương trình trong tháng 4

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tiền hỗ trợ đồng bào dân tộc các địa phương vùng ĐBSCL 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân tộc và chính sách dân tộc cũng như những khó khăn, thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả Hội thảo hôm nay tiếp tục khẳng định sự phối hợp rất chặt chẽ, sự thống nhất cao trong hành động giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành trung ương và đặc biệt là vai trò quan trọng của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ủy ban Dân tộc tổng hợp, nghiên cứu tất cả ý kiến, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để có định hướng, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực nhằm triển khai Chương trình hiệu quả.

 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu, trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện và ban hành Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tuần đầu tháng 4/2022 - Ảnh: VGP/Hải Minh 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban Dân tộc, Bộ KH&ĐT, các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp tốt với nhau hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện Chương trình ngay trong tháng 4 năm 2022.

Trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện và ban hành Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tuần đầu tháng 4/2022.

Các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, bám sát và đồng hành cùng các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, bảo đảm có những kết quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào.

Dự kiến năm 2022 sẽ giao kế hoạch vốn cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 14.400 tỷ đồng (gồm 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 5.429 tỷ đồng vốn sự nghiệp) và từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 8 tháng. Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nguồn lực, công sức, trí tuệ để triển khai tổ chức thực hiện Chương trình, phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao, đặc biệt lưu tâm tới các giải pháp lồng ghép về nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án khác để thực hiện nội dung có cùng mục tiêu trên cùng một địa bàn bảo đảm tránh chồng chéo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ KH&ĐT cùng với Bộ NN&PTNT, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Dân tộc tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chủ dự án thành phần, các địa phương để kịp thời hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Các địa phương phải nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt vừa chủ động phòng, chống dịch COVID19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, bám sát thực tiễn, các cấp ủy chính quyền địa phương phát huy chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức triển khai lồng ghép các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các chương trình mục tiêu quốc gia khác và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 2022 - 2023.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý Chương trình được phân cấp, phân quyền đến tất cả 53 tỉnh, thành có đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy các địa phương phải nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện cùng lúc cả ba Chương trình MTQG.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 an yên, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, bản sắc văn hóa tốt đẹp và truyền thống yêu nước; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Hương Diệp (tổng hợp)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều