Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII)

(Mặt trận) - Sáng 7/1, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII) đã khai mạc. Hội nghị nhằm thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; thông qua tờ trình về nội dung báo cáo chính trị, dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, đề án Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch; đại diện các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX theo đúng nội dung Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là: đảm bảo quá trình tổ chức Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Thông tin với Hội nghị về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, đất nước ta đạt nhiều thành công lớn, 09/12 chỉ tiêu vượt và 03 chỉ tiêu đạt, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế vượt mức tăng trưởng từ 6,7% lên mức 7,08%; quy mô GDP lên hơn 245 tỉ USD, bình quân đầu người 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD so với năm 2017; thu ngân sách vượt trên 6% so với dự toán khoảng 3,5 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD; nợ xấu giảm sâu.

Cùng với đó, lần đầu tiên trong lịch sử, nông nghiệp nước ta đã xuất khẩu hơn 40 tỷ USD; đến nay có 61 huyện và 3.838 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt mục tiêu 38,8%. Giảm 42,1% hộ thiếu đói. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,35% còn 5,35%. Chưa có thời điểm nào khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh cùng với quyết tâm vươn ra biển lớn như 2 năm vừa qua. Đến nay, Việt Nam có 27 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, là nước duy nhất trong ASEAN có quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ nhóm G7 và 13/20 nước G20.

“Những kết quả nổi bật đó là rất phấn khởi, hết sức quan trọng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ đã được tăng cường mạnh mẽ trong thời gian vừa qua”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đánh giá về hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, các chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động; thể hiện chính kiến trong tham mưu đề xuất.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu và kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương cơ sở. 

“Những kết quả đó được thể hiện qua đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2018 vừa qua: Năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động; chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia phản biện xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những hạn chế trong triển khai hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp như: hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe, nắm bắt tình hình và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vẫn chưa hiệu quả; việc giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở có phần lúng túng; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thật đầy đủ; hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa cao; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại - kiều bào chậm đổi mới; đội ngũ cán bộ một số nơi chưa thật sự theo kịp yêu cầu của đất nước và công tác Mặt trận trong giai đoạn mới…

Chính vì vậy Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cụ, các vị và các đồng chí tại Hội nghị cần thảo luận thật kỹ lưỡng, thấu đáo, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 một cách đúng đắn, chính xác, sát hợp với thực tiễn và đạt được kết quả, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 .

Theo đó, trong năm 2018, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018. Chương trình đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết ủng hộ người nghèo với tổng số tiền hơn 857 tỷ đồng. Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận đã động số tiền trên 524 tỷ đồng; an sinh xã hội gần 1.700 tỷ đồng. Nguồn vận động trên đã giúp đỡ xây mới, sửa chữa nhiều căn nhà Đại đoàn kết, chăm lo hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho người nghèo.

Mặt trận các cấp đã hiệp thương với các tổ chức thành viên và báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền để xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện xã hội. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát đã được Chính phủ, chính quyền các cấp kịp thời có văn bản phúc đáp và chỉ đạo thực hiện; nhiều văn bản phản biện có chất lượng tốt được tiếp thu, phản hồi. Năm 2018, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và Trung ương các tổ chức thành viên triển khai 11 chương trình giám sát cấp Trung ương. Mặt trận cấp tỉnh chủ trì 855 cuộc, cấp huyện 4.453 cuộc, cấp xã 20.962 cuộc giám sát. Mặt trận các cấp tổ chức 16.974 cuộc phản biện xã hội.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng đến cơ sở, hướng vào lợi ích thiết thực của đời sống nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được triển khai trên cả nước. Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đã phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành thống nhất các giải pháp trong chỉ đạo triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phát triển, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng. Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” tiếp tục được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được triển khai chủ động. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp; thành lập các tiểu ban, chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Việc kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn từ Trung ương đã tạo thuận lợi cho Mặt trận các địa phương chủ động triển khai Đại hội theo đúng tiến độ đề ra. Tính đến tháng 12/2018, đã có 2.135 đơn vị cấp xã tổ chức đại hội, trong đó có 753 đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm…

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trình bày tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều