Không né tránh và nắm thật chặt, thật chắc tình hình nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 23/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Cùng tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Báo cáo của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng trình bày nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quần chúng, phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác quần chúng có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng triển khai ở nhiều địa phương, cơ sở đã phát huy tinh thần sáng tạo và ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động vì người nghèo, công tác vận động hỗ trợ, cứu trợ nhân dân ở một số địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai được triển khai kịp thời.

Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hoạt động hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, hội viên và công dân; các hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai ở nhiều nơi, nhiều cấp; các vấn đề phức tạp, điểm nóng được được quan tâm giải quyết, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu những bài học kinh nghiệm và những kiến nghị cụ thể nhằm nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng trong xã hội để phát hiện những vấn đề nảy sinh để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động của Hội đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Mặt trận, Dân vận, các đoàn thể đã chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả hơn; hoạt động của Hội đồng đã có nhiều điểm sáng, điểm mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là tư vấn, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề cần quan tâm, giải quyết nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của các tầng lớp nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, 6 tháng đầu năm, cử tri cả nước phấn khởi về tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm thông qua việc Mặt trận và các đoàn thể quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo; quan tâm tới từng hoàn cảnh của các hộ dân trên địa bàn và kịp thời giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 và số 3 gây ra. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thu được nhiều kết quả cụ thể, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo được lòng tin trong nhân dân, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác đối ngoại được quan tâm…

“Có được những kết quả đáng khích lệ này là nhờ vào sự lãnh đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cũng theo đánh giá của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, 6 tháng đầu năm nay, các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, nông dân, trí thức và các giai tầng trong xã hội nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trước, kịp thời cử cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tình hình nhân dân và đề ra giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra một số vấn đề mà cử tri và nhân dân còn lo lắng như: tình tình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, nền kinh tế trong nước còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh chưa cao; tình trạng thua lỗ, thất thoát nhiều dự án của doanh nghiệp nhà nước còn chậm được xử lý; các vấn đề bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ,… còn nhiều bất cập; tình hình tội phạm ma tuý phức tạp. Cùng với đó là sự xuống cấp về đạo đức xã hội, bạo lực gia đình, học đường, xâm hại trẻ em gây lo lắng, bất an trong nhân dân. Ngay cả kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, không chỉ ở Hà Giang mà một số địa phương khác cũng gây lo lắng, bất bình cho người dân… đây là những vấn đề mà công tác quần chúng phải thực sự quan tâm.

Đề cập đến băn khoăn của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước hết cần phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, thực tiễn còn những vấn đề gì vướng mắc thì Mặt trận sẽ cùng với Ban Dân vận, Ban Tổ chức Trung ương lắng nghe tiếng nói của các đoàn thể để báo cáo với Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Để hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng phát huy hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hội đồng cần phải đổi mới cách thức hoạt động, nắm tình hình thật chặt, thật chắc, không né tránh để phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước những vấn đề mà người dân quan tâm từ cơ sở, từ nhân dân để có những giải pháp kịp thời xử lý. Tiếp tục phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, tạo nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Mặt trận, đoàn thể các cấp cần nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng tổ chức, từng cấp, từng ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cơ quan Dân vận, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể.

“MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thông qua đó để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện, góp ý cho Đảng, chính quyền, phán ánh trung thực, đề xuất giải pháp kịp thời và tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân để nắm tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời bức xúc của người dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kết luận Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ươn Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao các tổ chức quần chúng đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức sát với thực tiễn, đối tượng, quan tâm phát triển tổ chức tập hợp đoàn viên, hội viên, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng mà mình đang đại diện. Khẳng định bên cạnh những điểm tích cực của kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân trong thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn những thách thức trước mắt và lâu dài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các tổ chức quần chúng cần nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội, tăng cường việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại... qua đó nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời tới Đảng, Nhà nước để ban hành những chính sách hợp lòng dân, cũng là để củng cố lòng tin của dân tốt hơn.

Không chỉ gần và lắng nghe dân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng cho rằng, các tổ chức quần chúng cần đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, giải thích, thông tin đầy đủ, kịp thời về chính sách của Đảng, Nhà nước để người dân hiểu hơn, có như vậy hoạt động quần chúng mới đi vào thực chất, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, Ban Dân vận Trung ương trong thời gian tới phải đổi mới hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng để Hội đồng làm tròn nhiệm vụ tư vấn cho Đảng về những vấn đề liên quan đến công tác quần chúng hiệu quả hơn.

Hương Diệp - Ảnh: Quốc Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều