Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ phối hợp giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân

(Mặt trận) - Chiều ngày 29/9, tại Hà Nội, Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và nhiệm vụ phối hợp trọng tâm thời gian tới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

Cùng nhìn lại những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và 8 tháng đầu năm nay.

Theo đó, thời gian qua, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Dấu ấn nổi bật trong thời gian qua đến từ việc hai bên đã phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt, với đợt dịch bùng phát lần thứ tư, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cả hệ thống chính trị đã tiếp tục vào cuộc, nhất là lực lượng tuyến đầu, huy động, quy tụ được sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước với mọi nguồn lực, để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, chăm lo, ổn định đời sống người dân, người lao động.

Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ trong việc đề xuất, ban hành và tổ chức thực thi các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp, linh hoạt, đặc thù nhằm kiểm soát dịch bệnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng chung sức phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng, phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuyển tải, lan tỏa những chính sách, chỉ đạo của Chính phủ đến các tầng lớp Nhân dân; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số kinh phí và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương cùng các tổ chức thành viên và qua Quỹ vaccine phòng Covid-19 lên tới trên 18.246 tỷ đồng. Trong đó, tiếp nhận qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 9.554 tỷ đồng, qua Quỹ vaccine là 8.692 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phân bổ 3.028.176 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh; hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch… với tổng số tiền là 8.329 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 cũng đã chi từ quỹ 4.506,8 tỷ đồng; trong số đó, chi mua vaccine 4.498 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng.

Hơn 34 nghìn ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội, các cơ quan Đảng, Nhà nước

Trong công tác phối hợp tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp tập hợp được 34.125 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương quan tâm lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo xử lý, giải quyết các ý kiến của Mặt trận phản ánh về tình hình nhân dân thấu đáo, trách nhiệm.

Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài; giám sát thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, quy mô lớn kịp thời động viên, cổ vũ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng, bảo vệ đất nước.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu bên lề Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây mới và sửa chữa 198.523 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Chính phủ và các Bộ, ngành phát động gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động, các phong trào, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động và đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Hằng năm, Mặt trận đã phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” các cấp; thường xuyên chăm lo hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách, người có công với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trong 5 năm từ 2016 đến 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 27.046 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 198.523 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Trong triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hơn 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố đã phối hợp tổ chức đưa hơn 4.000 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 100.000 lượt doanh nghiệp tham gia với hơn 78.000 gian hàng tạo điều kiện cho người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với hàng Việt; tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ lớn, các phiên chợ Việt làm cho Cuộc vận động ngày càng hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức thành viên phát động triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Hằng năm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức bình chọn, công bố “Sách vàng sáng tạo Việt Nam”, góp phần thực hiện chủ trương: Chính phủ kiến tạo, Nhân dân khởi nghiệp.

Phát huy dân chủ, tập trung vào vào những vấn đề lớn nhân dân quan tâm

Cũng trong giai đoạn này, hai bên ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực trong việc phát huy dân chủ, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, công tác giám sát của Mặt trận đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành và các cấp chính quyền. Chính phủ và các bộ, ngành thuộc Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện 10 Chương trình phối hợp giám sát. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp giám sát được 531.411 cuộc, tập trung vào vào những vấn đề lớn nhân dân quan tâm, bức xúc, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bên lề Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Từ kết quả giám sát của Mặt trận, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu kiểm tra, giải quyết và có biện pháp giải quyết các kiến nghị của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, góp phần giảm các vụ việc đông người, kéo dài, bức xúc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Một số chương trình phối hợp giám sát đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, trong việc giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giải quyết đúng hạn, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức. Nội dung giám sát xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở như lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân... đã tạo đồng thuận, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba (năm 2020 - 2021); tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Chính phủ.

Triển khai thực hiện quy định của Đảng về “MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Mặt trận ở nhiều địa phương đã làm tốt vai trò đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội, làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đặc biệt, trong năm 2021, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào thành công trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Phản biện những dự thảo luật có tác động lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Trong phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động, phối hợp tổ chức các hình thức phản biện xã hội đối với những dự thảo luật quan trọng, có tác động lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đến dân tộc, tôn giáo; đồng thời, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức góp ý nhiều dự thảo luật và văn bản dưới luật do các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi đến. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò của các Hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật; tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và xây dựng văn bản phản biện gửi tới các cơ quan chủ trì soạn thảo; góp phần xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh hơn.

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và ban hành kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn. Chính phủ đã ban hành 19 Nghị quyết chuyên đề thông qua phương án đơn giản hóa trên 1.000 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Hai bên phối hợp sơ kết, tổng kết việc thi hành các văn bản của Nhà nước có liên quan, trong đó có sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều