Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động phối hợp cùng Quân đội xây dựng “thế trận lòng dân”

(Mặt trận) - Ngày 12/10 tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nhằm đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua và thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm giữa hai bên trong thời gian tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi làm việc.
Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng.

 Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua đã được lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiền hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong thời gian tới, hai bên thống nhất nội dung phối hợp với trọng tâm là tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, tập hợp quần chúng, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đúng đắn cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai bên cũng phối hợp triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bên cạnh đó QĐND Việt Nam cũng đã hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đặc biệt là chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cuộc làm việc giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam góp phần tăng cường trách nhiệm và sự chủ động phối hợp, để từ đó củng cố khối đại đoàn kết, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu của Đảng đã đề ra. Đồng thời, hai bên sẽ thống nhất ký kết nhiệm vụ, nội dung thực hiện trong thời gian tới để triển khai tới các cấp, nhất là địa phương, cơ sở.

“Sau Hội nghị hôm nay, các cơ quan chuyên môn của hai bên sẽ rà soát kỹ lưỡng, tham mưu nội dung, xây dựng chương trình phối hợp sao cho thiết thực, hiệu quả; hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá, định kỳ 03 năm, 05 năm tổ chức sơ tổng kết. Với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ chủ động phối hợp cùng Quân đội, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Trong thời gian tới, để thực hiện thật tốt nội dung, nhiệm vụ cơ bản đã đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân với dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Quân đội nhân dân Việt Nam cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Mỗi người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ cần phát huy vai trò của Quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với QĐND Việt Nam chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ quân đội qua việc ưu tiên sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân đội gặp khó khăn về nhà ở, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” sẽ mãi tươi sáng trong lòng nhân dân; đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị

Từ kết quả buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND khẳng định, sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân với dân, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Cũng theo Thượng tướng Lương Cường, QĐND Việt Nam sẽ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội”. Thượng tướng Lương Cường khẳng định.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lưu ý, sau buổi làm việc,  các cơ quan chuyên môn của 2 bên cần tham mưu đề xuất xây dựng nội dung chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất. Trong công tác phối hợp, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên và định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều