Mặt trận Trung ương biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

(Mặt trận) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Dự buổi gặp mặt và biểu dương có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cùng 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư.

 Quang cảnh buổi lễ. 
90 điển hình tiêu biểu được UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) là những tấm gương sáng ở khu dân cư trong cả nước. Đây là những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt việc góp công, góp của và hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, đời sống văn hóa ở địa phương. 

Trong 90 đại biểu tiêu biểu ở cộng đồng dân cư được biểu dương lần này có đại diện của 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong đó, đại biểu là người dân tộc Kinh có 36 vị; đại biểu dân tộc Vân Kiều và dân tộc Thổ - mỗi dân tộc có 2 vị; đại biểu các dân tộc khác có 50 vị; có 21 đại biểu đại diện cho 6 tôn giáo (Phật giáo Hòa hảo, Phật giáo, Công giáo, Bà Ni, Cao Đài, Tin lành).

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới 90 gương điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư của cả nước; bày tỏ “vui mừng khi biết trong 90 đại biểu có hầu hết đại diện của 54 dân tộc anh em, đại diện của 6 tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa hảo, Bà Ni, Cao Đài, Tin Lành).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào: như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.” 

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong thành tựu chung của cả nước, Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiều đóng góp tích cực. Mặt trận các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với nước, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, người nghèo, người yếu thế trong xã hội; Thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; từ đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp nhất là ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, và đặc biệt là 90 các điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp quý báu, kết quả nổi bật.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, các vị các đồng chí bản thân và gia đình luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là những người tâm huyết, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện, nhất là Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

 
Đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt. 
Không chỉ có vậy, những tấm gương điển hình còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bèn vững. Đặc biệt, các tấm gương đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động ở địa phương; tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, ma túy.

“Trong số 90 điển hình tiêu biểu còn là các chức sắc tôn giáo cũng rất tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước "sống tốt đời, đẹp đạo"; "bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu". Nhiều vị ở đây đã tham gia tích cực trong Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; đóng góp cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, chân tình và ý nghĩa.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho đại biểu tham dự.  
Năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong thời gian tới, cùng với hệ thống Mặt trận các cấp, các vị, các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đem tâm huyết, kinh nghiệm, nỗ lực, quyết tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong các tấm gương điển hình tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc, 90 điển hình tiêu biểu tích cực vận động toàn dân cùng Đảng, Nhà nước thực hành tiết kiệm, quyết tâm phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường lành mạnh. Cùng với đó thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát ở cơ sở; tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Mặt trận; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng và Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen cho đại biểu tham dự. 
Tại buổi gặp mặt, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều