Mỗi đảng viên là một hạt nhân kết nối, vun đắp sự đoàn kết

(Mặt trận) - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; đồng chí Phạm Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cùng toàn thể đảng viên trong Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đột xuất

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2021 của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khối lượng công việc của cơ quan tăng lên rất nhiều song dưới sự lãnh đạo về chuyên môn công tác đảng của Đảng ủy Khối; sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện chương trình công tác năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đột xuất.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai sớm, nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ và hiệu quả. Đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể bước đầu đạt được kết quả tích cực.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị 

Công tác giáo dục tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được quan tâm, các đoàn thể trong Đảng bộ không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng; tổ chức các phong trào động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động nỗ lực phấn đấu thi đua, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2021, 100% các chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng; 100% đảng viên được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

 Đồng chí Phạm Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng được nghe những ý kiến chỉ đạo sát thực của đồng chí Phạm Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương. Theo đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp tục tổ chức các Hội nghị quán triệt, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều Đảng viên không được làm"..

Bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao bằng khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trân trọng tiếp thu những đề nghị của Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đồng thời ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ cơ quan trong năm 2021.

Khẳng định, năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan sẽ tiếp tục có những định hướng, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, luôn phấn đấu là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Khối, để thực hiện được quyết tâm này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị từng đảng viên, chi ủy, chi bộ cần nêu cao tinh thần gương mẫu, mỗi đảng viên là một hạt nhân kết nối, lan tỏa, vun đắp sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức, trách nhiệm góp phần đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tham mưu thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Trong đó cần coi trọng và thường xuyên quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, trong đó và nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.”; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai CTHĐ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao khen thưởng các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị Đảng ủy, các chi bộ chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng và xử lý kịp thời tại tổ chức cơ sở đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tự phê bình, phê bình; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, đảng viên "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"… góp phần xây dựng cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam: "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả; Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung.

“Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi chi bộ nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm gương mẫu, làm "đúng vai, thuộc bài", tham mưu chất lượng, nêu cao văn hóa, văn minh công sở, để có sự đồng thuận. Đồng thời coi trọng việc gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, Thường trực đảng ủy cơ quan khẩn trương tham mưu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy chế công tác, làm việc, phối hợp của đảng để đảm bảo phù hợp với Quy chế làm việc mới của Ban Thường trực; và một số Quy chế khác của cơ quan nhằm bảo đảm sự đồng bộ, tương thích. Sớm tham mưu xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát hằng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trên cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, năng động, chủ động, sáng tạo, phối hợp cùng với cấp ủy, lãnh đạo ban đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi giúp Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
 Đồng chí Phạm Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến


Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố, trao quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cũng công bố, trao quyết định khen thưởng cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2021; khen thưởng các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều