Năm 2018: Tạo điều kiện tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

(Mặt trận) - Tại Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, trọng tâm phối hợp năm 2018 vào chiều ngày 29/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chủ trì Hội nghị với Chủ tịch nước có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các chương trình phối hợp

Báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2017, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước luôn dành thời gian tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thăm hỏi, động viên người nghèo, các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, trong năm qua, tình hình thiên tai, bão, lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kịp thời tổ chức đi thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ. Chủ tịch nước cũng gửi thư khen, động viên những tấm gương tiêu biểu, dũng cảm cứu đồng bào trong bão, lũ, những tấm gương người tốt, việc tốt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức các đợt phát động và ra lời kêu gọi nhân dân cả nước hướng về đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Tính đến ngày 15/12/2017, tổng số tiền Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động và tiếp nhận từ các nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại dao thiên tai là 607,070 tỷ đồng.

Hai bên cũng đã phối hợp hiệu quả trong việc đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua việc Chủ tịch nước tham dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng; phối hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, từ đó 6.608 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được thảo luận tại mỗi kỳ họp Quốc hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời khẳng định, kết quả phối hợp này chính là cơ sở để củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được niềm tin, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kịp thời nắm bắt những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đây chính là tiền đề để Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ trong năm 2018, từ đó khắc phục những mặt còn hạn chế của năm 2017, đưa công tác phối hợp trong năm 2018 đạt kết quả tốt hơn nữa.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước luôn có sự gắn bó đặc biệt, Mặt trận luôn gửi báo cáo tới Chủ tịch nước về các hoạt động nổi bật trong tháng. Cùng với đó, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong việc tiếp xúc cử tri, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, từ đó tạo sức lan tỏa và khích lệ tinh thần trong nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm động lực tiếp tục công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn nữa, trong năm 2018, hai bên đi vào thực chất, không hình thức, đặc biệt cần đi sâu vào những vấn đề nhạy cảm, bức xúc như việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước mỗi kỳ họp.

“Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn gửi báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Văn phòng Chủ tịch nước, và những ý kiến góp ý của Văn phòng Chủ tịch nước luôn được Mặt trận tiếp thu.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thực hiện công tác phối hợp thông qua việc thực hiện hiệu quả những phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng pháp luật cũng như chăm sóc cho người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là việc Mặt trận hàng tháng gửi báo cáo rất cụ thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đây chính là những hoạt động tiêu biểu cho công tác phối hợp của hai bên trong năm qua. 

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự trân trọng với những ý kiến, kiến nghị của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch và cho rằng, những ý kiến này sẽ được hai bên bàn thảo cụ thể và thống nhất thực hiện để làm sao cho công tác phối hợp ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất với trọng tâm phối hợp công tác năm 2018 là đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cùng với đó tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó có việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có hình thức, biện pháp cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Đặc biệt, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho rằng, Văn phòng Chủ tịch nước cần chủ động tham mưu với Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác địa phương, cơ sở, cũng như khi đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Năm 2018 là năm Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức Đại hội nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội.

“Cần tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều