Nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 63 điểm cầu tại 63 tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chủ trì hội nghị. 
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng, cơ quan Trung ương và gần 2.700 đại biểu gồm lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và cán bộ ngành Nội chính Đảng dự tại các điểm cầu.
 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư phát biểu ý kiến. 
Theo Ban Nội chính T.Ư, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, từng bước hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Toàn ngành đã tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Ban Nội chính Trung ương có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, giúp Ban Chỉ đạo điều hòa, phối hợp, huy động lực lượng trong phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, cách làm thiết thực, hiệu quả. Năm 2020, Ban Nội chính T.Ư đã phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, trong đó đã xét xử sơ thẩm 20 vụ án/115 bị cáo… Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chú trọng tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Từ đó, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, được phát hiện, xử lý nghiêm, khắc phục dần tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực. Ngành Nội chính Đảng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ngày càng được nâng lên…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, những thành tựu mà Đảng ta, đất nước ta đạt được có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan Đảng, trong đó có ngành Nội chính đảng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tiếp tục thi hành nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tình hình tội phạm trong đó có tội phạm tham nhũng, kinh tế vẫn diễn ra tinh vi, phức tạp, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng và đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Đồng chí đề nghị, ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn ngành tham mưu kịp thời khắc phục những bất cập, những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức... Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng “phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn”, ngành Nội chính đang phải tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, để công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trước mắt, toàn ngành tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở. Toàn ngành phải phát huy vai trò của cơ quan giúp Đảng lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ... Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, điều quan trọng phải chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính đảng đủ năng lực, trình độ, nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai và đặc biệt, phải thật sự liêm chính…

  Đồng chí Trần Quốc vượng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư.
Quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Nội chính Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị toàn ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra; đạt những thành tích cao hơn nữa trong tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cấp ủy đảng địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành Nội chính Đảng vững mạnh về mọi mặt; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để ngành Nội chính hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Ban Nội chính T.Ư. 
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ban Nội chính T.Ư; trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường  trực Ban Nội chính T.Ư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TIỂU PHƯƠNG/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều