Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) thành phố Cần Thơ chiều 10/4, nhằm nắm bắt kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, năm 2017, 8 xã của TP. Cần Thơ đã về đích trong xây dựng NTM theo đúng chuẩn quốc gia, hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố đề ra. Huyện Phong Điền đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến cuối năm 2017, thành phố có 27/36 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 75% kế hoạch. Trong năm 2018, dự kiến thành phố sẽ công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM; năm 2019 sẽ công nhận các xã còn lại để hoàn thành kế hoạch công nhận 36 xã NTM trên địa bàn, trước 1 năm so với Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra.

Thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác vận động giúp đỡ ủng hộ người nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm 2017, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn thành phố tập trung, chủ động đổi mới cách tiếp cận, các giải pháp hỗ trợ nhằm tiến tới thực hiện giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, phân tích nguyên nhân nghèo để phân loại đối tượng và có hướng hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, các quận, huyện đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo. Duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả để luân chuyển cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị, thương hiệu phục vụ nhu cầu thị trường. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để người nghèo tham gia. Đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Mặt trận thành phố đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua việc thành lập 179 tổ chỉ đạo thực hiện và 481 mô hình của các tổ chức thành viên triển khai Cuộc vận động. Tuy nhiên thực tế hiện nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang triển khai song song tại khu dân cư, chính vì vậy dẫn đến sự trùng lắp. Bà Nhung đề nghị cần có sự thống nhất hai nội dung này trong tổ chức thực hiện để khi triển khai đến khu dân cư, người dân chỉ đăng ký 1 nội dung để thực hiện,  tránh sự chồng chéo.

Để giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM, đặc biệt trong hỗ trợ người nghèo, bà Nhung cho biết Mặt trận các cấp xác định “trao cần câu, không trao con cá”, chính vì vậy tại các khu dân cư đều phân công Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên đảm nhiệm giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn và mỗi tổ chức đều có kế hoạch cụ thể giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong hệ thống đã tham gia thực hiện 12/19 tiêu chí xây dựng NTM, và Mặt trận các cấp tham gia giám sát thực hiện 19 tiêu chí thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố luôn khẳng định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn nhằm đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hiện trong cơ cấu kinh tế của thành phố, khu vực nông nghiệp 8%, người dân sống ở nông thôn chiếm 60%, chính vì vậy tỉnh đã xây dựng chương trình khảo sát cụ thể để đưa ra tiêu chí xây dựng NTM với phương châm đúng, thực chất, tạo điều kiện cho bà con hưởng lợi.

Hàng năm, Nghị quyết của Thành ủy luôn xác định xây dựng xã NTM ở đâu để từ đó phân công Thành ủy viên có trách nhiệm nhất định đối với phong trào xây dựng NTM và đưa ra kế hoạch phân bổ vốn từ xã, từ thành phố để thực hiện xây dựng NTM. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiến hành giám sát quá trình xây dựng cơ bản để hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM để không có hiện tượng nợ đọng, nợ công trong xây dựng cơ bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới xây dựng nông thôn mới, đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã có lời kêu gọi cả nước chung tay xây dựng NTM với phương châm nông thôn phát triển thì đất nước mới phát triển.

“Hiện cả nước có hơn 11.000 xã, phường, thị trấn, trong đó đã có 3.289 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 36,84%) và 49 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận nỗ lực của thành phố Cần Thơ trong xây dựng NTM, đặc biệt trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành những cánh đồng lớn và có sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp, từ đó cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố nhằm xóa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. “Đảng lãnh đạo toàn diện trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền quản lý và điều hành, Mặt trận vào cuộc thì công cuộc xây dựng NTM sẽ nhất định thành công.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng thành phố Cần Thơ không nên thỏa mãn trước những kết quả bước đầu đạt được mà phải tiếp tục tăng cường đảm bảo chất lượng sống cho người dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM để mỗi gia đình cùng gìn giữ, phát huy những thiết chế trong NTM.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng NTM, từ đó tạo sức lan toả trong nhân dân, cộng đồng, xã hội, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, cần ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, tránh hiện tượng “lợn hai chuồng”, “rau hai luống”, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững.

Bên cạnh đó cần chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và giữ gìn an ninh trật tự thông qua khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút số lượng lớn người dân tham gia và tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng ở các thôn, bản, ấp nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, từng địa phương phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hoá và an ninh trật tự.

“Đối với các xã đạt chuẩn, cần tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, phải đảm bao chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn, bản.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Đồng thời, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đi khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Tại đây, thay mặt Ban Quản lý Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết và 10 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Hương Diệp - Ảnh Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều